Väitös (psykiatria): LL Heikki Laurikainen

LL Heikki Laurikainen esittää väitöskirjansa ”The function of the endocannabinoid system and glial cells in vivo in patients with first episode psychosis” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 01.12.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Osmo Järvi -sali, Medisiina A-C, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Koen Van Laere (Leuvenin yliopistosairaala, Belgia) ja kustoksena professori Jarmo Hietala (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on psykiatria.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9524-0 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Aivojen endokannabinoidijärjestelmän toiminta häiriintyy ensi kertaa psykoosiin sairastuneilla

Aivojen toiminnallista tasapainoa ylläpitävä elimistön oma kannabinoidijärjestelmä toimii epätarkoituksenmukaisella tavalla ensi kertaa psykoosiin sairastuneilla. Lisäksi aivojen energia-aineenvaihdunnan säätely sekä elimistön puolustussolujen viestintä toimivat tässä potilasryhmässä poikkeavalla tavalla. Heikki Laurikaisen Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen tulokset osoittavat psykoosisairauksissa varhain ilmaantuvan viestijärjestelmien epätasapainotilan.

Aivoissa ja muualla elimistössä on spesifisiä endokannabinoidireseptoreita, joiden kautta ihmisen omien endokannabinoidien ja myös kannabisvalmisteiden vaikutukset välittyvät. Tässä positroniemissiotomografiaa hyödyntävässä tutkimuksessa potilailla todettu kiihtynyt endokannabinoidiviestintä oli yhteydessä heikompaan tiedollisten toimintojen tasoon sekä vaikeampiin sairauden oireisiin. Kahdessa riippumattomassa tutkimuskeskuksessa todettu havainto osoitti myös, ettei lääkehoidon käyttö selitä muutoksia.

- Erityisen tärkeänä pidän työssäni havaittua endokannabinoidireseptorien yhteyttä tiedollisiin toimintoihin kuten oppimiseen ja tarkkavaisuuteen, koska nykyään käytettävissä olevien hoitomenetelmien teho näihin oireulottuvuuksiin on psykoosisairauksissa puutteellinen. Lisääntynyt ymmärryksemme psykoosien syntymekanismeista helpottaa tehokkaampien hoitomuotojen kehitystyötä, kertoo Laurikainen.

Ensipsykoosipotilailla oli myös havaittavissa merkkejä aivojen tukisolukon energia-aineenvaihdunnan häiriöstä, sekä puolustussolujen viestinnän pitkäkestoisesta poikkeavuudesta.

- Tukisolut ovat aivojen talonmiehiä ja puolustusvasteiden kapellimestareita, jotka ylläpitävät hermosolujen toimintaolosuhteita. Hermosolujen väliset yhteydet saattavat karsiutua liiallisesti kehityksen aikana, jos talonmies tekee työnsä huonosti. Vääristyneesti painottunut puolustussolujen viestintä saattaa osaltaan ylläpitää epätarkoituksenmukaista aivojen toimintaa, jota muut säätelymekanismit pyrkivät parantamaan kiihdyttämällä endokannabinoidiviestintää. Psykoosissa on kuitenkin raja tullut vastaan ja säätelyn pettäessä ihmisen kokemusmaailma ei enää vastaa ulkoista todellisuutta, järkeilee Laurikainen.

Lisätietoja:
Heikki Laurikainen
Väitöskirjatutkija, psykiatri, kl. op.
Turun PET-keskus ja psykiatrian oppiaine
VAMI-tutkimushanke
heikki.laurikainen@utu.fi
Viestintä