Väitös (suupatologia ja suuradiologia): EHL Niina Kuusisto

EHL Niina Kuusisto esittää väitöskirjansa ”Artifacts Due to Dental and Maxillofacial Restoration Materials in Cone Beam Computed Tomography Images” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 01.12.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Dentalia, Arje Scheinin -sali, Lemminkäisenkatu 2, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/8e4e588a-6f3f-45a8-95a4-08564b0557fa/public (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Michaela Bode (Oulun yliopistollinen sairaala) ja kustoksena Stina Syrjänen, professori emerita (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on suupatologia ja suuradiologia.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9500-4

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Hampaiston restauraatiomateriaali zirkonia on ongelmallinen kartiokeilatietokonetomografiakuvissa

Kolmiulotteinen röntgenkuvantamismenetelmä, kartiokeilatietokonetomografia (KKTT), on keskeinen osa hampaiston ja kasvojen alueen diagnostiikkaa. KKTT-laitteiden ominaisuudet ja kuvanlaatu ovat kehittyneet nopeasti viimeisen 20 vuoden aikana, mutta diagnostiikkaa kuitenkin haittaavat hampaiston ja kasvojen alueen restauraatiomateriaaleista aiheutuvat häiriöt, artefaktat. Nämä saattavat jopa estää hampaiston tulehduksellisten löydösten havaitsemisen. KKTT-laitteissa on yksilöllisiä korjausalgoritmeja, joiden tarkoituksena on vähentää tai poistaa artefaktoja.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin erilaisten hampaiston ja kasvojen alueen restauraatiomateriaalien aiheuttamia artefaktoja sekä niiden aiheuttamia haittoja KKTT-kuvien diagnostiikassa. Tutkimuksissa käytettiin hammasimplantteja ja näiden mallikappaleita sekä silmänpohjan implantteja. Implanttimateriaaleina olivat titaani, zirkonia, koostumukseltaan erilaiset komposiitit sekä kuitulujitteinen komposiitti (FRC). Retrospektiivisessä tutkimuksessa arvioitiin artefaktojen vaikutusta hammasperäisen sinuiitin diagnostiikkaan nenän sivuonteloiden KKTT-kuvissa.

Tutkimuksissa havaittiin, että hampaiston ja kasvojen alueen restauraatiomateriaalit aiheuttavat voimakkuuksiltaan hyvin erilaisia artefaktoja KKTT-kuvissa. Haitallisia artefaktoja aiheutti erityisesti zirkonia, vaikka artefaktaa poistava algoritmi olisi käytössä. Komposiitti, joka sisälsi eniten röntgenkuvassa hyvin erottuvaa, röntgenpositiivista, materiaalia, sekä titaani aiheuttivat haitallista artefaktaa KKTT-kuvissa. Kuitulujitteisesta komposiitista olevat implantit eivät aiheuttaneet artefaktaa KKTT-kuvissa. Retrospektiivisessä tutkimuksessa havaittiin, että KKTT-kuvissa hammasrestauraatioista aiheutuvat artefaktat häiritsivät hampaiston alueen diagnostiikkaa 70% kuvista.

Hampaiston ja kasvojen alueen restauraatioiden materiaalivalintojen seuraukset KKTT-kuvissa on huomioitava. Lisäksi KKTT-laitteiden artefaktoja poistavia algoritmeja on kehitettävä edelleen, jotta eri restauraatiomateriaaleja kuvattaessa kuvanlaatu olisi mahdollisimman hyvä.
Viestintä