Väitös (synnytys- ja naistentautioppi): LL Noora Jaatinen

LL Noora Jaatinen esittää väitöskirjansa ”Maternal and paternal determinants of pre-eclampsia and eclampsia” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.06.2024 klo 12.00 (TYKS, T-sairaala, Risto Lahesmaa-luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/69259313847 (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori David Williams (University College London, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Päivi Polo (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on synnytys- ja naistentautioppi.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9703-9 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Pre-eklampsia on raskaudenaikainen sairaus, jossa 20. raskausviikon jälkeen verenpaine nousee ja virtsaan erittyy valkuaista tai ilmaantuu löydöksiä muista elinjärjestelmistä. Pre-eklampsian tarkkaa syytä ei tunneta, mutta siihen liittyy istukan ja verisuonten toimintahäiriöitä. Raskaana olevista 3-5 % sairastuu pre-eklampsiaan ja se uhkaa sekä synnyttäjän että sikiön terveyttä. Yksi vakavimmista komplikaatioista on eklampsia, joka tarkoittaa pre-eklampsiaan liittyvää kouristuskohtausta. Pre-eklampsian ainoa tehokas hoito on synnytys, mutta magnesiumsulfaattia käytetään eklampsian hoidossa ja ehkäisyssä.

Pre-eklampsian taustalta on tunnistettu useita sairaudelle altistavia riskitekijöitä. Tutkimusten mukaan nämä hyvin tunnetut riskitekijät ennustavat vain noin 34-41% kehittyvistä pre-eklampsioista. Tässä väitöskirjatyössä selvitettiin aiemmin vähemmän tutkittujen synnyttäjän ja syntyvän lapsen isän taustatekijöiden vaikutusta synnyttäjän riskiin sairastua pre-eklampsiaan.

Tutkimuksessa havaittiin, että synnyttäjän aikainen kuukautisten alkamisikä, heikentynyt hedelmällisyys, masennus ja muut taustasairaudet liittyivät suurentuneeseen riskiin sairastua pre-eklampsiaan. Lisäksi synnyttäjän suvussa esiintyvä verenpainetauti, aivoverisuonisairaudet, diabetes ja masennus olivat riskitekijöitä. Synnyttäjän sosioekonominen asema ja liikunta raskauden aikana eivät olleet yhteydessä pre-eklampsiaan. Raskaudenaikainen liikunta ei ollut yhteydessä pre-eklampsiaan sairastuneiden ja verrokkien laskimoverinäytteiden verisuonikasvutekijöiden tasoihin. Syntyvän lapsen isän ilmiasuun liittyvät tekijät ja elintavat eivät vaikuttaneet merkitsevästi synnyttäjän alttiuteen sairastua pre-eklampsiaan.

Lisäksi tutkittiin eklampsian esiintyvyyttä ja vaikutuksia Suomessa sen jälkeen, kun magnesiumsulfaatti tuli 1990-luvun lopulla laajasti käyttöön eklampsian hoidossa ja ehkäisyssä. Väitöskirjan tulokset osoittivat, että vuosina 2006-2010 eklampsian ilmaantuvuus Suomessa oli matala, 1.5/10 000 synnytystä. Lisääntynyt magnesiumsulfaatin käyttö liittyy todennäköisesti eklampsian matalaan ilmaantuvuuteen, sekä uusiutuneiden kouristusten ja vakavien pitkittyneiden komplikaatioiden pieneen määrään.
Viestintä