Väitös (synnytys- ja naistentautioppi): LL Rauni Klami

Aika

26.4.2024 klo 12.00 - 16.00
LL Rauni Klami esittää väitöskirjansa ”Treatment results of Testicular Microdissection Sperm Extraction” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 26.04.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/e87c1bc4-a556-4472-8ca4-853e0081113b/public (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori Jens Fedder (Etelä-Tanskan yliopisto, Tanska) ja kustoksena professori Päivi Polo (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on synnytys- ja naistentautioppi.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9637-7 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Mikrokirurgisen leikkauksen avulla biologinen isyys voi onnistua, vaikka siittiöt puuttuisivat siemennesteestä kokonaan

Atsoospermia tarkoittaa tilannetta, jossa siittiöt puuttuvat siemennesteestä. Vaikein atsoospermian muoto on non-obstruktiivinen atsoospermia (NOA), jossa kivesten siittiötuotanto on erittäin vähäistä tai puuttuu kokonaan. Hiukan alle puolelta näistäkin miehistä on löydettävissä siittiöitä kiveksen mikroskooppileikkauksella (MD-TESE), ja moni heistä saakin biologisia jälkeläisiä puolisolle toteutettavalla hedelmöityshoidolla (ICSI).

Suomessa MD-TESE-leikkaukset aloitetiin vuonna 2008 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Sadasta ensimmäisestä leikkauksesta kerättiin tiedot potilaiden diagnooseista, edeltävistä toimenpiteistä siittiöiden löytämiseksi sekä leikkausten tuloksista ja haittavaikutuksista. Hedelmöityshoitotuloksia tutkittiin vuosilta 2011-2023. Verrattaessa MD-TESE-siittiöillä Tyksissä tehtyjä ICSI-hoitoja muihin miehen kohtalaisen tai vaikean lapsettomuuden vuoksi tehtyihin ICSI-hoitoihin, hoitotulokset olivat samanlaiset.

Siittiöiden löytymisen ja hedelmöityshoidon tulosten ennustaminen on vaikeaa yksittäisen hoitoon hakeutuvan potilaan tai pariskunnan näkökulmasta. Kivesten magneettitutkimuksessa voidaan uusilla menetelmillä saada lisätietoa kudoksen aineenvaihdunnasta. Magneettitutkimuksia tehtiin väitöskirjatutkimuksessa hedelmällisille verrokkimiehille sekä miehille, joille suunniteltiin MD-TESE -leikkausta, mutta eroja löydettiin vain verrokkimiesten ja leikkaukseen saapuvien miesten välillä, eikä leikkauksen onnistumista pystytty tällä tavoin ennustamaan.

Tutkimus osoitti, että MD-TESE on tehokas ja turvallinen tapa löytää siittiöitä ja saavuttaa biologinen vanhemmuus NOA-tilanteessa, mutta yli puolelta leikkaukseen tulevista miehistä ei löydy kiveksestä siittiötuotantoa. Uusia menetelmiä siittiöiden löytymisen ennustamiseen tarvitaan, jotta vältyttäisiin turhilta leikkauksilta.
Viestintä