Väitös (yleinen kirjallisuustiede ja sukupuolentutkimus): FM Aura Sevón

Aika

24.5.2024 klo 16.00 - 20.00
FM Aura Sevón esittää väitöskirjansa ”Radical Multiplicity: Translingual “Feminine” Writing and Corporeal Knowing in the Works of Theresa Hak Kyung Cha, Hélène Cixous, and Marguerite Duras” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.05.2024 klo 16.00.

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen etäyhteyden kautta: https://univ-paris8.zoom.us/j/98723557583?pwd=eHNtWEJVK2FjdWVtVUk4enZoc29qdz09#success (salasana: 864387, kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori Pascale Sardin (Bordeauxn yliopisto, Ranska) ja juryn jäsenet ovat: professori Marie-Dominique Garnier, Paris 8 University (ohjaaja), professori Hanna Meretoja, Turun yliopisto (ohjaaja), professori Pascale Sardin, Montaigne University (esitarkastaja ja vastaväittäjä), apulaisprofessori Yoon Jeong Oh, New York University (juryn jäsen), luennoitsija Eric Prenowitz, University of Leeds (juryn jäsen), professori Marta Segarra, CNRS & University of Barcelona (juryn puheenjohtaja). Tilaisuus on ranskan- ja englanninkielinen. Väitöksen alana on yleinen kirjallisuustiede ja sukupuolentutkimus.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: www.utupub.fi/handle/10024/177249 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Monikielisten kirjailijanaisten teokset välittävät monimuotoisia tapoja ajatella, nähdä ja ymmärtää maailmaa.

FM Aura Sevón tutki monikielisten ja ylirajaisten kirjailijanaisten ajattelua ja kirjoittamista. Tutkija vertaili korealais-amerikkalaisen kirjailija-taiteilijan Theresa Hak Kyung Cha’n (1951–1982), Algeriassa syntyneen ranskalaisen kirjailijan ja feministisen ajattelijan Hélène Cixous’n (s. 1937) sekä Vietnamissa syntyneen ranskalaisen kirjailijan ja elokuvaohjaajan Marguerite Durasin (1914–1996) tuotantoa.

- Tutkin sitä, mikä on ominaista heidän ajattelulleen ja kuinka heidän teoksissaan kyseenalaistetaan useita länsimaisessa ajattelussa ja kirjoittamisessa vallinneita ihanteita ja ohjenuoria. Tarkastelin myös, millaisia vaihtoehtoisia, ruumiillisia tietämisen tapoja ja erityisiä näkemisen tapoja heidän teoksensa luovat ja edistävät, Sevón kertoo.

Tutkimuksen taustalla on ajankohtainen kiinnostus transkulttuurisuuteen ja transkielisyyteen, eli ylirajaisuuteen, kytkeytyviä kysymyksiä kohtaan. Yhteisohjaussopimuksella toteutettu tutkimus tehtiin Turun yliopiston yleisessä kirjallisuustieteessä ja Ranskassa Université Paris 8:n sukupuolentutkimuksessa.

- Kehitän työssäni kirjallisuuden lukutapoja, joissa painottuu ruumiillinen, tunnepitoinen ja moniaistinen suhde tekstiin. Lisäksi tuon tieteelliseen kirjoittamiseen vaikutteita luovasta kirjoittamisesta. Väitöskirjani onkin muodoltaan kolmikielinen ja kokeileva: työ sisältää lukuja sekä englanniksi, ranskaksi että suomeksi. Halusin kokeilla, kuinka oma ajatteluni muuttuu, kun itse vaihdan kieltä, jolla kirjoitan.

Tieteidenvälinen tutkimus osallistuu luovuutta ja sukupuolta käsitteleviin keskusteluihin usealla eri alalla, joita ovat monikielinen kirjallisuus, kokeileva kirjallisuus, postkoloniaalinen kirjallisuus, feministinen filosofia, kuvataiteet ja elokuva sekä kirjallisuuden kääntäminen ja luova kirjoittaminen.

Tutkimus tuo esiin vaihtoehtoisia, ruumiillisen tietämisen tapoja. Ne haastavat vallitsevia, kapea-alaisia käsityksiä tiedosta, joka saavutetaan järjen avulla. Vertaileva tutkimus osoittaa myös, että transkielisyys ja transkulttuurisuus voivat olla merkittäviä luovuuden lähteitä, mikä todistaa tietyistä kulttuurienvälisen vaihdon ja maahanmuuton myönteisistä vaikutuksista.
Viestintä