Yhteisöllinen oppilashuolto yhteisöllisyyteen ohjaamassa ja kouluviihtyvyyttä vahvistamassa 2 op (OPH)

Aika

14.3.2023 klo 13.00 - 20.4.2023 klo 15.30
Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää Opetushallituksen rahoittamana perusopetuksen luokanopettajille, aineenopettajille ja rehtoreille sekä lukion aineenopettajille ja rehtoreille suunnattuja koulutuksia.

Lukuvuosisuunnitelma kertoo lukijalle koulun tapahtumista ja toimintakulttuurista. Suunnitelman käyttäminen yhteisöllisen oppilashuollon ja kouluviihtyvyyden edistämisessä sekä yhteiseen tiedon tuottamiseen kannustavana materiaalipankkina vahvistaa suunnitelman merkitystä. Lukuvuosisuunnitelman roolia tulisi korostaa kouluyhteisön pedagogisena asiakirjana sekä vahvistaa suunnitelman prosessimaista, yhteisöllistä ja osallistavaa luonnetta.

Koulutus sisältää 4 työpajailtapäivää ja tehtäviä. Työpajat sisältävät valtakunnallista ja paikallista vuorovaikutteista työskentelyä. Voit osallistua koulutuksen yksittäisiin työpajoihin tilanteesi mukaan annettuna ajankohtana tai työskentelemällä paikallisesti (ohjattu itsenäinen työskentely) verkkoalueen materiaalien avulla.

Työpajat (klo 13-15.30): 14.3.2023, 22.3.2023, 30.3.2023 ja 20.4.2023.

Sisältöteemat
- toimintakulttuuri hyvinvoinnin näkökulmasta
- luovuus ja yhteinen oppiminen
- tiimit ja työryhmät koulun arjessa
- erilaisten huoltajien kohtaaminen yksilöllisellä tavalla
- oppimisympäristöt osana pedagogiikkaa

Sitova ilmoittautuminen 31.1.2023 mennessä.

Lisätietoja:
Koulutuksen vastuullinen johtaja Sari Koski
040 5495891
sari.koski@utu.fi