Terveysturvallinen meriklusteri

Terveysturvallisuus meriklusterissa

31.05.2022

Yritykset ovat pandemian aikana omaksuneet terveysturvallisia toimintatapoja, joita edelleen ylläpitämällä ja edistämällä voidaan varmistaa tuotannon ja palveluiden jatkuvuus mahdollisissa tulevissa häiriötilanteissa. Lisäksi terveysturvalliset järjestelyt edistävät työntekijöiden hyvinvointia työpaikalla, mikä puolestaan heijastuu positiivisina vaikutuksina yritystoimintaan.

Terveysturvallisuutta edistämään on mm. digitaali- ja terveysteknologian keinoin kehitetty erilaisia innovatiivisia ratkaisuja. Varsinais-Suomi on vahvan alueellisen meriklusterinsa ja terveysteknologian osaamiskeskittymänsä ansiosta tällaisten innovaatioiden keskiössä. Meriklusteri tarjoaa digitaali- ja terveysteknologian innovaatioille hedelmällistä maaperää, ja yhteistyöstä on löydettävissä synergiaa alueellisen kilpailukyvyn edistämiseen.   

Varsinais-Suomen meriklusterin yrityksille on koostettu tietopaketti terveysturvallisuudesta työpaikalla. Se koostuu kolmesta teemasta, jotka kukin muodostavat oman kokonaisuutensa: Virusten leviäminen & puhdas sisäilma, Virustartunnat & pintamateriaalit ja Testaus & suojaus- ja rajoitustoimet. Kukin osio taustoittaa aihetta ja nostaa esiin näkökohtia työpaikan terveysturvallisuudesta sekä ohjaa hyödyllisiin linkkeihin.

Tietopaketin ovat tuottaneet Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja Turku Science Park Oy osana Terveysturvallinen meriklusteri -hanketta. Hanke saa rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahasta, jota käytetään koronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin.

Lisätietoja:
Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, puh. 040 779 9493

 

V-S liitto_logo     TScP_logo     TY-MKK_logo

Luotu 31.05.2022 | Muokattu 01.06.2022