Keltainen maantielautta menossa saaristossa.

Uusia tuulia meritalouteen kansainvälisellä matkailualan BLUE-C -yhteistyöllä

08.03.2022

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus on aloittanut yhteistyön kansainvälisen rannikko- ja merialueiden matkailua edistävän BLUE-C -hankkeen Collaborating Coastal Communities parissa. Hankkeessa on mukana partnereita kuudesta eri maasta: Alankomaista, Espanjasta, Irlannista, Kreikasta, Maltalta ja Suomesta.

Face gallery

BLUE-C -hankkeen päämääränä on edistää sinistä taloutta (blue economy) kestävällä tavalla, kansainvälistä yhteistyötä, kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa tehostamalla. Kohderyhmänä ovat rannikko- ja merialueitten matkailun toimijat. Hanke kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä. Hanke on kaksivuotinen ja saa rahoitusta Euroopan komission Erasmus+-ohjelmasta.

Sininen talous eli meritalous käsittää kaiken meriin liittyvän elinkeinotoiminnan. Maailmanpankki määrittelee käsitteen, vapaasti suomennettuna, seuraavasti ”merellisten luonnonvarojen kestävä käyttö taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi, toimeentulon parantamiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi, merien ekosysteemien terveyttä edistäen”. Meritalous liittyy läheisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

– BLUE-C perustuu sinisen talouden toimintaohjelmaan ja siihen tukeutuen edistää meri- ja rannikkoalueitten paikallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä. Päämääränä on vahvistaa pienten toimijoitten elinvoimaisuutta ja tarjota niin alueen kotimaisille kuin ulkomaisillekin matkailijoille erityisiä kokemuksia. BLUE-C -hankkeessa keskeistä on tiivis kansainvälinen yhteistyö, jonka puitteissa vaihdetaan ideoita ja suunnitellaan uusia tuotteita ja palveluita, kertoo toimitusjohtaja Shauna McClenaghan Inishoven Development Partnershipistä.

Blue-C -hankkeen partnerit näkevät, että tiivis yhteistyö, ajatustenvaihto, uusi oppimisalusta sekä lisääntynyt alueellinen ja kansainvälinen kanssakäyminen poikivat jatkossa muutakin, esimerkiksi uusia lähestymistapoja pienyrittäjien toimintaan, lisääntyneen synergian tuomia etuja tai jopa uusia työpaikkoja. Hankkeen avulla voidaan entisestään vahvistaa kestävän kehityksen mukaista matkailutoimintaa herkällä merialueellamme.

Blue-C -hanke alkoi vuoden 2022 alussa ja jatkuu aina vuoden 2023 loppuun. Irlantilainen Inishoven Development Partnership (IDP) toimii sen vetäjänä. Hankkeen edistymistä voi seurata mm. Facebookissa: @BLUECeurope, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen sosiaalisen median kanavissa @UniTurkuMKK tai kotisivuilla www.utu.fi/mkk.

Luotu 08.03.2022 | Muokattu 08.03.2022

More information

Kirsi Laitio  kirsi.laitio(@)utu.fi

Sari Nyroos  sari.nyroos(@)utu.fi

BLUE-C project logo with a happy C

 

EO logo