Yliopistonmäki kesällä

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahastolta apurahoja ja stipendejä Turun yliopiston tutkijoille

14.05.2019

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakaa tänä keväänä apurahoina ja opintostipendeinä yhteensä yli 1,2 miljoonaa euroa. Apurahoja ja stipendejä myönnettiin Turun yliopistoon yhteensä 36 jatko-opiskelijalle ja tutkijalle yli 570 000 eurolla.

Määräaikaan mennessä Varsinais-Suomen rahastoon tuli yhteensä 939 hakemusta, joiden yhteissumma oli yli 15 miljoonaa euroa. Hakemuksista vain noin 11 prosenttia läpäisi seulan. Suurin osa apurahoista myönnettiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina tieteen- ja taiteenharjoittajille. 

Vuoden työskentelyn mahdollistavia apurahoja myönnettiin 15 kappaletta ja 6−11 kuukauden työskentelyapurahoja 26 kappaletta. Muut apurahat osoitettiin lyhyempiin työskentelyjaksoihin tai erilaisten hankkeiden kuluihin.

Turun yliopistoon yli 570 000 eurolla apurahoja

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto myönsi Turun yliopiston tutkijoille ja jatko-opiskelijoille 36 apurahaa ja stipendiä yhteensä 573 500 eurolla. Apurahoja myönnettiin laajasti eri tieteenaloille. Myönnettyjen apurahojen suuruudet vaihtelivat 4 000 eurosta 30 000 euroon.

FT Teemu Laajala lukeutui suurimpien apurahojen saajien joukkoon. Laajalalle myönnettiin 30 000 euroa tutkimukselle, joka käsittelee integratiivisten aineistojen translatiivista ja poikkitieteellistä mallintamista hormonisäädellyissä syövissä. Rahoitettu tutkimus laajentaa Laajalan palkittua väitöskirjaa, jossa tämä laati matemaattisia malleja eturauhassyövän ennustamiseksi. 

Listaus Turun yliopistossa rahoituksen saaneista tutkijoista ja jatko-opiskelijoista:

Luotu 14.05.2019 | Muokattu 14.05.2019