Coccinellidae

Bugs and Brands

Bugs and Brands on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön hyönteistalouteen keskittyvä tutkimus- ja alueellinen kehityshanke.

Hanke toimii 1.3.2019–31.08.2020, ja sen on rahoittanut Satakunnan ELY-keskus.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen käytännön tavoitteena on edistää Satakunnan alueellista kilpailukykyä luomalla hyönteistalouteen perustuvaa kestävää talouskasvua ja työpaikkoja erityisesti Satakunnan maaseudulle.

Akateemisessa mielessä hankkeessa tarkastellaan mm. pienyrittäjyyttä, uusien innovaatioiden leviämistä yhteiskunnassa, kuluttajakäyttäytymistä, menestyneiden brändien luomista, sekä ilmastonmuutoksen torjumista ja kannattavuuden parantamista kiertotaloutta hyödyntämällä.

Hankkeessa
🐞 Kartoitetaan laajasti hyönteisliiketoiminnan olemassa olevat ja potentiaaliset mahdollisuudet sekä niihin liittyviä haasteita ja tarjotaan haasteisiin toimivia ratkaisumalleja.
🐞 Pyritään luomaan olemassa olevaa ja uutta tutkimustietoa välittämällä Satakuntaan korkeatasoinen hyönteisten kasvatuksen ja kaupallisen hyödyntämisen osaamiskeskittymä.
🐞 Pyritään löytämään niin satakuntalaisten toimijoiden välisiä kuin kansainvälisiäkin hyönteisliiketoiminnan yhteistyömahdollisuuksia sekä edesautetaan toimijoiden välisten yhteyksien muodostumista.
🐞 Pyritään tukemaan ja kasvattamaan suomalaisten hyönteistuotteiden ja -palveluiden markkinakysyntää.
🐞 Autetaan hyönteistalouden yrityksiä tuotteistamisessa sekä kansainvälisesti kilpailukykyisten hyönteistuotebrändien luomisessa.
🐞 Edistetään kiertotalouden ja kestävän kehityksen ratkaisujen hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa.

 

Hankkeen aikana kerätyn tiedon pohjalta laaditaan hyönteistaloudessa toimiville ja siitä kiinnostuneille yleistajuinen tietopaketti tukemaan kannattavan liiketoiminnan aloittamista ja vakiinnuttamista. Tietopaketti tulee olemaan vapaasti hyödynnettävissä mm. Toukkaamossa.

 

Lopullisena tavoitteena on luoda Satakuntaan verkostomaisesti toimiva hyönteistalouden osaamiskeskittymä, jonka tuotteita ja osaamista viedään myös ulkomaille.

 

Hankkeen tapahtumat ja työpajat

Hankkeen puitteissa järjestetään mm. seuraavat tapahtumat:

  • 1.6.2019 Hyönteisruoka-tapahtuma Porin Puuvillan ostoskeskuksessa
  • 27.9.2019 klo 10-11 Tulevaisuuden ruoka-paneelikeskustelu TiedeAreenassa
  • 30.10.2019 (10:00-16:00) Bugi 2019 -hyönteisruokafestivaali & Hyönteistalous Satakunnassa Porin Puuvillan ostoskeskuksessa. Ohjelma


Lisäksi hanke järjestää useamman eri kohderyhmille suunnatun työpajan:

  • Älykäs hyönteiskasvatus (korkeakouluopiskelijoille, Porissa syys-lokakuussa 2019)
  • Hyönteistalous: onnistunut tuotteistaminen ja brändäys (työpajojen sarja korkeakouluopiskelijoille, Porissa lukuvuonna 2019-2020)
  • Mehiläistarhauksen monet mahdollisuudet (mehiläistarhaajille, 17.-19.1.2020, Pori)    Ohjelma  
  • Markkinointia hyönteisalan toimijoille: tuotteistaminen, brändäys ja markkinointiviestintä (21.-22.2.2020, Pori)    Ohjelma   
  • Pölytyspalveluilla sadonlisäystä ja tuottoa -etätyöpaja 10.6.2020 Microsoft Teamsin välityksellä. Ohjelma    
  • Hyönteiset tulevaisuudessa - kannattavaa ja eettistä liiketoimintaa? -seminaari ja etätyöpaja 18.8.2020 Microsoft Teamsin välityksellä.

Yhteistyössä

Muut toimijat