Digin – Digitaalisen vuorovaikutuksen tutkijaverkosto

Digin on Turun yliopistossa toimiva tutkijaverkosto, jonka tavoitteena on koota ja edistää digitaalisen vuorovaikutuksen, viestinnän ja kulttuurin ilmiöitä koskevaa tutkimusta.

Verkoston tutkimus yhdistää muun muassa digitaalisen kulttuurin ja diskurssianalyysin lähestymistapoja. Lisäksi yhtenä osana verkostossa on digitaaliset ihmistieteet ja kvantitatiiviset menetelmät sekä näiden kehittäminen niin, että suuria digitaalisia aineistoja pystyttäisiin hyödyntämään ihmistieteissä yhä paremmin.
 
Tutkimuskohteita ovat erilaiset sosiaalisen median ja internetin ilmiöt, kuten

  •     verkkokulttuurit ja -yhteisöt,
  •     muuttuvat viestinnän muodot, prosessit ja genret
  •     sekä yhteiskunnallinen ja institutionaalinen viestintä sosiaalisessa mediassa.

Näitä tarkastellaan niin historiallisista, viestinnällisistä, kulttuurisista kuin kielellisistäkin näkökulmista.
 
Verkostoon kuuluu tällä hetkellä tutkijoita useasta yksiköstä viidestä Turun yliopiston tiedekunnasta.