Anders Blom profiilikuva
Anders
Blom
työelämäprofessori, eduskuntatutkimuksen keskus

Contact

Asiantuntijuusalueet

Poliittinen vaikuttaminen eli vaikuttajaviestintä
Euroopan unionissa vaikuttaminen
Eturyhmien ja yritysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Lobbauksen tutkimus
lobbaukseen liittyvät eettiset kysymykset ja säätely
Avoimuusrekisteri
poliittinen journalismi
Suomen ulkopolitiikan historia
Euroopan unionin jäsenyyshistoria
Neuvostoliiton poliittinen ja Uuden Venäjän lähihistoria
Pietarin ja sen poliittiset vaikuttajat

Biografia

Tavoitteeni on olla sillanrakentaja työelämän, yhteiskuntasuhteiden ja yliopiston kolmiossa. Painotan vuoropuhelua. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ratkaisujen motiiveina ovat myös eturyhmien taloudelliset edut. 

Olen opiskellut Turun yliopistossa valtio-oppia, poliittista historiaa ja kansainvälistä oikeutta vuosina 19761982. Valtiotieteiden maisteriksi valmistuin 1982, valtiotieteiden tohtoriksi puolestaan 2018. 

Olin toimittaja Uudessa Suomessa 1983–1985, Turun Sanomissa poliittisen ja ulkomaan toimitusten päällikkönä 1986–1988. Markkinointiviestinnän esimiestehtävissä olin Adax-ryhmässä 1989–1991.

Eurofacts Oy:ssa olen osakkaana ja toimitusjohtajana 1991–2003 sekä 2011–2016. Rakensin yhtiölle verkostot Euroopan unionin instituutioissa sekä myös uudella Venäjällä, missä toimin Pietarin kaupunginhallinnon neuvonantajana 1995–2017. Pietarissa palvelin suuria suomalaisia yrityksiä, jotka investoivat Venäjälle ja Pietariin.

Toimin Perheyritysten liiton osa-aikaisena pääsihteerinä 1997–2002 ja päätoimisena toimitusjohtajana 2003–2010. Olin luomassa elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöstrategiaa ”suomalaisen omistajuuden neuvottelukuntaa” 2004–2010. Olin perustamassa Perheyritysten liittoa ja Euroopan perheyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittynyttä yhteistyöliittymää European Family Business (EFB) -organisaatiota.

Turun yliopiston toiminnan tukemiseen olen osallistunut Turun Yliopistosäätiön hallintoneuvoston jäsenenä sekä säätiön Eurooppa-rahaston hoitokunnan puheenjohtajana. Olen Eurooppa-Foorumi Turussa ry:n puheenjohtaja 2018 alkaen.

Olen järjestämässä talvella 2020 Turussa konferenssia ”Regulating Lobbying in Finland 2020”, joka on tiedeyhteisön, eturyhmien, yritysten, median, hallinnon ja politiikan toimijoiden uusi alusta Eurooppa-Foorumin yhteydessä.
Opetus

Luentosarja ”Vaikuttajaviestinnän mestariluokka” sekä työelämäpohjaiset tapaamiset ja tapahtumat.


Tutkimus

Tutkin avoimuusrekisterin perustamista Eduskuntatutkimuksen keskuksessa. Seuraan aktiivisesti Venäjän politiikkaa. Teemoihin kuuluu erityisesti ns. ”Suomen malli” eli korporatiivinen toimintatapa. Väittelin 2018 aiheesta. Katso julkaisut.

Taloudelliset eturyhmät politiikan sisäpiirissä, Tutkimus liike-elämän poliittisesta vaikuttamisesta kolmikantaisessa Suomessa 1968-2011, 2018, Annales C 454, ISBN 978 (Painettu/Print) ISBN 978 (Sähköinen/Pdf) ISSN (Painettu), ISSN 2343-3205 (Verkkojulkaisu)

 

Veljeskunta. Lobbaus Suomen poliittisessa järjestelmässä. Gummerus 2018. ISBN 978-951-24-0749-1

 

”Edunvalvontaa kotipihalta Breydeliin – lobbauksen teoriaa ja käytännön kokemuksia”. Artikkeli teoksessa RAUNIO, TAPIO & WIBERG, MATTI (TOIM.): Päätöksenteko Euroopan unionissa – selkeä johdatus monimutkaiseen vallankäyttöön. Gaudeamus: Helsinki. 

 

 

Tekijä on kirjoittanut Turun Sanomiin vuodesta 1996 alkaen alioita.