Anne-Maj Åberg profiilikuva
Anne-Maj
Åberg
yliopisto-opettaja, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet
yliopisto-opettaja, kieli- ja viestintäopintojen keskus
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 3351
+358 50 595 4835
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Pohjoismaiset kielet
ruotsi toisena kotimaisena kielenä
liikeviestintä
toisen kielen oppiminen ja opettaminen
suomenruotsin murteet

Biografia

Olen toiminut ruotsin kielen yliopisto-opettajana useissa eri tiedekunnissa vuodesta 2012 lähtien. Nyt opetan ruotsin kieltä ja liikeviestintää Turun kauppakorkeakoulussa.

Tällä hetkellä olen postdoc-tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa hankeessa Monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosessit: sanastokeskittymien ja sujuvuuden visualisointi graafiteorian avulla (KISUVI) (2022–2025). Aikaisemmin olen toiminut tutkijana Svenska kulturfondenin rahoittamassa projektissa Helsekvenser och metaspråklig kunskap i tre morfologiskt olika inlärarspråk (2017–2021). Väittelin tohtoriksi vuonna 2020 Svenska Litteratursällskapet i Finlandin (SLS) rahoittamassa projektissa På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare (2007–2010). Olen myös ollut nauhoitusassistenttina SLS:n projektissa Spara det finlandssvenska talet (2006, 2007).

Opetus

Opetan ruotsin kieltä osana korkeakoulututkintoa ja arvioin opiskelijoiden suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin kieliopin opetuksen vaikutusta toisen kielen oppimiseen. Olen myös kiinnostunut ruotsin kielestä osana korkeakoulututkintoa ja suomenruotsin murteista. Kirjoitin pro gradu-tutkielmani Nauvon murteesta. Nyt tutkin kieliopin käyttöä kirjoitusprosessissa. 

Julkaisut

Järjestä:

SVAR - Svenska i arbetslivet (2022)

Finelc Newsletter
Kuosa Anne-Maria, Åberg Anne-Maj
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))