Anne Männikkö profiilikuva
Anne
Männikkö
väitöskirjatutkija, digitaalinen kielentutkimus, espanja, italia, kiina, ranska, saksa
yliopisto-opettaja, digitaalinen kielentutkimus, espanja, italia, kiina, ranska, saksa
FL

Ota yhteyttä

+358 29 450 3337
+358 50 329 0427
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kirjetutkimus
kääntämisen historia
monikielinen käännösviestintä
vertaileva kielentutkimus
fraseologia
kieli ja sukupuoli
lainasanatutkimus
oppihistoria
kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimus.

Biografia

Työskentelen Turun yliopistossa saksan kielen yliopisto-opettajana.

Aloitin Turussa 1.1.1991 assistenttina, jonka jälkeen urani jatkui saksan kielen opettajana. Vuosina 2004-2007 työskentelin yliassistenttina Joensuun yliopistossa (Kansainvälisen viestinnän laitos, Savonlinna), jonka jälkeen palasin Turkuun.

Ennen Turkuun tuloa toimin Oulun yliopistossa assistenttina ja amanuenssina.

Olen suorittanut lisensiaatin tutkinnon Turun yliopiston saksan kielen ja kulttuurin oppiaineessa vuonna 1999.

Filosofian maisteriksi olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 1990, pääaineenani germaaninen filologia ja sivuaineenani ranskan kieli. Sen jälkeen olen opiskellut myös kasvatustiedettä ja yliopistopedagogiikkaa sekä naistutkimusta (nyk. sukupuolentutkimusta).

Opetus

Opetukseni on koostunut viime vuosina ennen kaikkea kieliopin opetuksesta (perus- ja aineopintojen kielioppikurssit ja kielioppituutorointi). Lisäksi olen opettanut pitkään mm. germanistista lingvistiikkaa, tieteellisen työskentelyn metodeja, Saksan historiaa sekä Sveitsin ja Itävallan maantuntemusta.

Tutkimus

Tämänhetkisenä tutkimuskohteenani on Suomea koskevan sotakummikirjeenvaihdon kääntäminen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.

Aiempi tutkimukseni on kohdistunut erityisesti suomalaiseen ja saksalaiseen sananlaskuperinteeseen, joita olen vertaillut ennen kaikkea sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi olen kirjoittanut germanistiikasta suomalaisissa yliopistoissa, tutkinut suomen kielen saksalaisia lainoja ja raportoinut opiskelijatuutoreiden käytöstä kielenopetuksessa.

Olen julkaissut edellä mainituista aiheista 10 tieteellistä artikkelia, pääosin saksan kielellä, ja kolme aikakaus- ja sanomalehtiartikkelia.

Osan tutkimuksestani olen julkaissut entisellä sukunimelläni (Majapuro).Julkaisut

Järjestä: