Anne Puuronen profiilikuva
Anne
Puuronen
dosentti, Sosiologia
FT, dosentti Anne Puuronen

Ota yhteyttä

+358 29 450 4707
+358 50 476 3921
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Biografia

Olen nykyisessä tehtävässäni ma. yliopisto-opettaja Turun yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuskeskuksessa, Sote-akatemia. Olen koulutustaustaltani sosiologi ja kulttuurintutkija. Väittelin uskontotieteestä etnografisella tutkimuksella anoreksiasta (2004). Tämän jälkeen olen toiminut erikoistutkijana ja erityisasiantuntijan tehtävisssä nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämishankkeissa Nuorisotutkimusseurassa ry. ja Suomen Syöpäyhdistyksessä ry.

Opetus

Nykyiseen tehtävääni Sote-akatemian ylioopisto-opettajana kuuluu monialaisen koulutuksen ja opetuksen suunnittelu, pedagoginen kehittäminen ja opetus. Aiemmissa tehtävässäni opetustyöhäni ovat kuuluneet laadulliset tutkimusmenetelmät sekä kandidaatin tutkileman ja seminaarin ohjaus Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Opetus-, ohjaus- ja koulutussuunnittelu ovat kuuluneet tehtäviini myös erikoistumisopinnoissa. Laajemmin eri alojen ammattilais- ja asiantuntijaryhmille olen luennoinut kulttuurin ja terveyden tutkimukseen yhdyspinnoista. Aiemmin olen toiminut opetus- ja ohjaustehtävissä Turun yliopistossa Asklepios-ohjelmassa, uskontotieteen oppiaineessa ja Turun ylioiston Avoimessa yliopistossa.

Tutkimus

Teen tällä hetkellä tutkimusyhteistyötä Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) Naistenklinikan kanssa. Tutkimus koskee naisten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa ja erityisesti kokijan odotuksia avunsaamisesta palvelujärjestelmässä. Viimeaikaisin tutkimukseni on kohdistunut kohdennetun nuorisotyön ammatilliseen kehittämiseen, alan vaikuttavuusarviointiin ja nuorten ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen. Aikaisemmin olen tutkinut nuorten terveydenlukutaitoa (syömishäiriöt, tupakointi, päihteet) nuorten terveyden edistämisen, kulttuuristen arvojen ja sosiaalisen osallisuuden näkökulmista. Tutkimusintresseihini kuuluvat myös ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja identiteetin kysymykset. Tutkimustyöni toteutuu yhteistyössä käytännön ammattilaisten kanssa.


Julkaisut

Järjestä: