Anssi Malinen profiilikuva
Anssi
Malinen
yliopistonlehtori, biokemia
dosentti, bioteknologian laitos
Ph.D.

Ota yhteyttä

+358 29 450 4784
Tykistökatu 6
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Biokemia
entsyymi- ja proteiinikemia
entsyymikinetiikka
entsyymi-inhibiittorit
molekyylibiologia
geeniluenta
transkriptio
RNA-polymeraasi
biofysiikka
pyrofosfataasit
yliopisto-opettaja

Biografia


Yliopistonlehtori 9/2022-

Akatemiatutkija, tutkimusryhmänjohtaja 9/2017-8/2022 (viisivuotiskausi).
Tutkimusaihe: Geeniluennan säätely eukaryooteissa.

Tutkija / yliopisto-opettaja. Turun yliopisto, Biokemian laitos, 2016-2017.
Tutkimusaihe: Geeniluennan mekanismit & Membraanipyrofosfataasien molekyylievoluutio.

Tutkijatohtori. Oxfordin yliopisto, Fysiikan laitos, 2014-2016.
Tutkimusaihe: Bakteerien transkription aloituksen biofysiikka yksittäisten molekyylien tasolla.

Tutkijatohtori / yliopisto-opettaja. Turun yliopisto, Biokemian laitos, 2009-2014.
Tutkimusaihe: Bakteerien transkription pidentymisvaiheen mekanismit & Membraanipyrofosfataasien toimintamekanismi.

Tohtorikoulutettava. Turun yliopisto, Biokemian laitos, 2002-2009.
Tutkimusaihe: Membraanipyrofosfataasien rakenne ja toiminta.Opetus

Opetusalat:
Bioprosessitekniikka, nisäkässolut solutehtaina, entsyymi- ja proteiinikemia, geeniluenta (transkriptio), geenien säätely, biologiset membraanit.

Tutkimus


Geneettinen informaatio muodostaa eliön rakenteen ja toiminnan perustan. Informaatio on varastoituna DNA:han, mistä solu sitä valikoivasti hyödyntää. RNA-polymeraasi nimisellä proteiinilla on ratkaiseva rooli geeniluennan ensimmäisessä vaiheessa. Se muodostaa geeneistä RNA-kopioita, jotka toimivat proteiinien valmistusohjeena, säätelytehtävissä tai proteiineja valmistavien ribosomien rakennusosina. Nykyisen tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten ribosomien rakennusosien valmistamiseen erikoistunut RNA-polymeraasi I aloittaa RNA:n tuottamisen. Tämän monimutkaisen molekyylitason tapahtumasarjan ymmärtämiseksi käytämme biokemiaan ja yksittäisten molekyylien fluoresenssikuvantamiseen perustuvia tutkimusmenetelmiä. Motiivinamme on ymmärtää, miten geeniluentakoneisto reagoi ympäristön signaaleihin. RNA polymeraasi I:n toiminta on yliaktiivista monissa syöpäsoluissa, joten tutkimuksemme voi avata uusia mahdollisuuksia RNA polymeraasi I:n toimintaa hillitsevien syöpälääkkeiden kehittämisessä.

Julkaisut

Järjestä: