Ari Pikkarainen profiilikuva
Ari
Pikkarainen
tohtorikoulutettava, Biologian laitos
Filosofian kandidaatti

Ota yhteyttä

Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kliininen biokemia
kemia
biologia (ekologia)

Biografia

Olen valmistunut filosofian kandidaatiksi Oulun yliopistosta 1986 pääaineena kliininen biokemia, sivuaineina mm. kemia ja lääketieteellinen mikrobiologia. Valmistuttuani olen työskennellyt mm. Turussa Wallac Oy:ssä, missä toimin tuotelinjapäällikkönä kansainvälisessä markkinoinnissa. 1991 siirryin tutkijaksi Turun yliopistoon biokemian ja elintarvikelaitokselle. Tutkimustyöni liittyi uusiin biokemiallisiin menetelmiin luun hajoamis- ja muodostumisno­peuden arvioimiseksi seeruminäytteistä. Myöhemmin olen työskennellyt toimitusjohtajana Svanco Composting Oy:ssä. Monipuoliseen tehtäväkuvaani  kuului  mm. patenttihakemusten laatiminen, ympäristölupahakemuksen laadinta,  ympäristöstandardi 14001 käsikirjan laadinta  sekä  talousveden valvontatutkimusohjelman laadinta. 2002 siirryin projektipäälliköksi Aboatech Oy:öön, missä työhöni kuului Turun yliopistossa, Åbo Akademissa sekä Turun yliopistollisessa  keskussairaalassa tehtyjen tieteellisten keksintöjen kaupallistamiseen. Työssäni perehdyin laajalti mm. keksintöjen kansainväliseen patentointiin.2009 alkaen toimin projektitutkijana Turun yliopiston biologian laitoksella. Vuodesta 2011 lähtien olen ollut Turun yliopiston biologian laitoksella jatko-opiskelijana valmistellen väitöskirjaa. Väitöskirjani aihe liittyy ympäristömyrkkyjen vaikutuksiin hyönteisten immuunipuolustuskykyyn ja muihin elinkiertopiirteisiin.

Opetus

En ole toiminut opetustehtävissä.

Tutkimus

Tutkin tällä hetkellä erilaisten ympäristömyrkkyjen, kuten tributyylitinan sekä glyfosaatin vaikutuksia hyönteisten immuunipuolustuskykyyn sekä muihin elinkiertopiirteisiin. Tutkimuksen kohteina olen käyttänyt raatokärpästä, iso vahakoisaa sekä jauhopukkia.Tutkimuksessani seuraan mm. em. ympäristömyrkkyjen vaikutuksia hyönteisten enkapsulaatioasteeseen, kasvunopeuteen ja ruumiin painoon. Aikaisemmin olen tutkinut uusia biokemiallisia menetelmiä luun hajoamis- ja muodostumisnopeuden arvioimiseksi ihmisseeruminäytteistä.

Julkaisut

Järjestä: