Artur
Sannikov
väitöskirjatutkija, bioteknologian laitos
väitöskirjatutkija, elintarviketieteet

Ota yhteyttä