Camilla Wide profiilikuva
Camilla
Wide
professori, pohjoismaiset kielet
FT (PhD)
Kommunikativa mönster på två språk i Finland (KoM2Språk); Svenskan i Åbo – Ruotsi monikielisessä Turussa

Contact

+358 29 450 2881
+358 50 525 8629
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Nordiska språk (svenska, finlandssvenska, isländska)
Talat språk
Variation
Interaktionell lingvistik
Institutionella samtal
Konstruktionsgrammatik
Variationspragmatik
Dialektologi

Biografia

Jag har varit professor i nordiska språk vid Åbo universitet sedan 2010. Före det var jag universitetslektor vid Helsingfors universitet (2006–2009), där jag blev fil.dr 2003 och fil.mag. 1994. Utöver detta har jag en B.Phil.Isl.-examen i isländska som främmande språk från Islands universitet, där jag studerade 1991–1994. Under min skoltid var jag utbyteselev i Clovis West High School (1984–1985). Jag är hedersdoktor vid Uppsala universitet sedan 2020 och medlem av Finska Vetenskapsakademien (Suomalainen Tiedeakatemia) sedan 2023.

2003–2006 var jag koordinator för ett forskningsprojekt om finlandssvensk syntax vid Svenska litteratursällskapet i Finland och 2006–2009 hade jag finansiering för ett post doc-project om dialektsyntax från Finlands akademi (Helsingfors universitet). Jag har deltagit i flera nordiska forskningsprojekt och nätverk om språklig variation (NORMS, ScanDiaSyn, N'CLAV, SoNoGlo), och 2013–2020 var jag ledare för Åbodelen av forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP), som finansierades av Riksbankens jubileumsfond 2013–2020 (se även https://youtu.be/HtXW6qm8tak). För tillfället leder jag projektet Kommunikativa mönster på två språk i Finland (KoM2Språk), som finansieras av Svenska kulturfonden i Finland 2023–2026.

Jag har varit ämnesansvarig professor i nordiska språk vid Åbo universitet sedan 2012. För tillfället är jag därtill medlem bl.a. av styrgruppen för Centrum för forskning om språk och välfärd och ledningsgruppen för samarbete kring Hälsa, diagnostik och läkemedelsutveckling. Vid Svenska litteratursällskapet i Finland är jag ordförande för Språkvetenskapliga nämnden. Jag är vidare medlem av redaktionsrådet för bokserien Topics in Address Research (John Benjamins) samt tidskrifterna Arkiv för nordisk filologi, Folkmålsstudier, Nordic Journal of Linguistics, Íslenskt mál, Orð og tunga, Scandinavian Studies in Language, Språk och stil och Svenska landsmål och svenskt folkliv. 

Opetus

  • Handledning (doktorsavhandlingar, magisteravhandlingar)
  • Spåkpolicy och språkideologier, Svenskan i samhället, Svenskan i Finland, Finlandssvenska
  • Svenskan i tal och samtal, Ungdomsspråk, Digital kommunikation
  • Samtalsgrammatik, Svensk syntax

Tutkimus

I min forskning undersöker jag främst olika aspekter av talat språk, grammatik och interaktion. Under de senaste åren har jag fokuserat på pragmatiska rutiner, t.ex. tiltalspraktiker. Jag har bl.a. redigerat antologin Address Practice as Social Action (Palgrave 2015) tillsammans med Catrin Norrby.

Pågående forskningssamarbete:
  • Interaktionell lingvistik
  • Kommunikativa mönster i svenska och finska
  • Svenskan i Åbo
  • Språk och välfärd

Jag är också intresserad av konstruktionsgrammatik, dialektsyntax och historisk lingvistik och har varit redaktör för följande antologier och specialnummer: Konstruktioner i finlandssvensk syntax (Wide & Lyngfelt 2009), Språket i historien – Historien i  språket (Lehti-Eklund, Wide, Tiisala & Lamberg 2009), Nordic Languages and Linguistic Typology (Eriksen & Wide 2011) och Swedish Constructions (Lyngfelt & Wide 2014).

Julkaisut

Järjestä:

Marketta Sundman (2023)

Historiska Och Litteraturhistoriska Studier
Wide Camilla
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Samtalsgrammatik (2023)

Lindström Jan, Wide Camilla
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))