Eevastiina
Kinnunen
projektitutkija, Kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen
tohtorikoulutettava, Kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen

Ota yhteyttä

Biografia

Toimin tutkimusavustajana yleisessä kirjallisuustieteessä Turun yliopistossa. Parhaillaan myös viimeistelen pro gradu -tutkielmaani yleiseen kirjallisuustieteeseen.

Opetus

Kevätlukukaudella 2019 opetan Välineelliset kertomukset -hankkeeseen kytkeytyvällä kurssilla kertomusten potentiaaleista lukupiireissä. Lisäksi toimin kirjallisuusterapia- sekä luovan kirjoittamisen ohjaajana.

Tutkimus

Olen kiinnostunut kirjallisuuden totuuskysymyksistä sekä lukemisen ja kirjoittamisen potentiaaleista ryhmissä. Olen Turun tiimin jäsen Suomen Akatemian rahoittamassa ”Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria” -hankkeessa.