Eevi Rintamäki profiilikuva
Eevi
Rintamäki
professori, molekulaarinen kasvibiologia
Professor, Vice Head of Department

Ota yhteyttä

+358 29 450 4201
+358 50 430 9491
Itäinen Pitkäkatu 4 C
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Fotosynteesi
Valoreaktiot
Hiilen sidonta
Säätely
Tioredoksiini
Suojausmekanismit
Kasvien tuottavuus
Ympäristötekijät

Biografia

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta v. 1982 kasvifysiologia pääaineena ja biokemia sekä genetiikka sivuaineina. Tohtoriksi valmistuin 1989 Turun yliopistosta ja osan väitöskirjani tutkimuksesta tein Englannissa Rothamsted Experimental Station -tutkimuslaitoksessa (1985-1986). 1996-1997 toimin vierailevana tutkijana Tukholman yliopistossa ja 2013 vierailevana professorina Göteborgin yliopistossa. Olen toiminut Turun yliopiston kasvifysiologian professorin sijaisena 1998-2006, kasvifysiologian ja molekyylibiologian professorina 2006-2011 sekä molekulaarisen kasvibiologian professorina vuodesta 2011 lähtien. Vuosina 2001- 2006 olin Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteen toimikunnan jäsen, biologian laitoksen varajohtaja 2007-2009 ja biokemian laitoksen varajohtaja vuodesta 2012 lähtien. Olen myös Turun yliopiston Molekulaarisen biotieteiden tohtoriohjelman DPMLS johtaja vuodesta 2015 sekä Suomen Akatemian Primaarituottajien molekyylibiologia -huippuyksikön jäsen 2014-2019.

Opetus

Olen toiminut erilaisissa kasvibiologian opetustehtävissä vuodesta 1982 lähtien pitäen perus-, aine- ja syventävien opintojen tasoisia luentoja ja ohjaamalla laboratorioharjoitustöitä kasvifysiologian, kasvigenetiikan, biotekniikan, kasvien kehitysbiologian, biokemian ja molekyylibiologian aloilla. Vuodesta 1999 olen vastannut kasvifysiologian (vuodesta 2010 molekulaarisen kasvibiologian) oppiaineen opetuksen kehittämisestä ja vuodesta 2013 oppiaineen jatkokoulutuksesta. Olen osallistunut sekä biologian että biokemian tutkinto-ohjelmien kehittämiseen sekä tiedekunta-tasolla tapahtuvaan opetuksen kehittämiseen vuodesta 1999 lähtien.


Tutkimus

Kasvien viherhiukkaset, joissa fotosynteesi tapahtuu, ovat luonnonvaraisia bioreaktoreita, jotka valoenergian turvin valmistavat hiilidioksidista ja vedestä sokereita ja muita elintärkeitä biomolekyylejä. Viherhiukkasen toimintoja valvoo monimutkainen säätelyverkosto, joka takaa fotosynteettisten reaktioiden häiriöttömän toiminnan. Tutkimuksessani selvitetään viherhiukkasissa toimivia redoks-ja muita säätely-yhdisteitä, jotka kontrolloivat kasvin kykyä sopeutua esim. kasvuympäristön valomäärän vaihteluun ja varmistavat fotosynteesikoneiston toimintakyvyn jatkuvasti muuttuvissa luonnonolosuhteissa. Kokonaisvaltainen säätelyverkostojen toiminnan tunteminen on edellytys kestävämpien ja tuottavampien kasvien ja mikrobien jalostukselle, esim. ravinnon tai biopolttoaineiden tuotannon tarpeisiin.


Julkaisut

Järjestä:

Dissecting the interaction of photosynthetic electron transfer with mitochondrial signalling and hypoxic response in the Arabidopsis rcd1 mutant (2020)

Philosophical Transactions B: Biological Sciences
Shapiguzov A, Nikkanen L, Fitzpatrick D, Vainonen JP, Gossens R, Alseekh S, Aarabi F, Tiwari A, Blokhina O, Panzarova K, Benedikty Z, Tyystjärvi E, Fernie AR, Trtilek M, Aro EM, Rintamäki E, Kangasjärvi J,
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Arabidopsis RCD1 coordinates chloroplast and mitochondrial functions through interaction with ANAC transcription factors (2019)

eLife
Alexey Shapiguzov, Julia P Vainonen, Kerri Hunter, Helena Tossavainen, Arjun Tiwari, Sari Järvi, Maarit Hellman, Fayezeh Aarabi, Saleh Alseekh, Brecht Wybouw, Katrien Van Der Kelen, Lauri Nikkanen, Julia Krasensky-Wrzaczek, Nina Sipari, Markku Keinänen, Esa Tyystjärvi, Eevi Rintamäki, Bert De Rybel, Jarkko Salojärvi, Frank Van Breusegem, Alisdair R Fernie, Mikael Brosché, Perttu Permi, Eva-Mari Aro, Michael Wrzaczek, Jaakko Kangasjärvi
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Fotosynteesi (2017)

Sarvikas Päivi, Suorsa Marjaana, Rintamäki Eevi, Vapaavuori Elina, Aro Eva-Mari, Tyystjärvi Esa
(Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja (D5))