Elina Mainela-Arnold profiilikuva
Elina
Mainela-Arnold
professori, logopedia
Ph.D.

Ota yhteyttä

+358 29 450 3016
+358 50 463 5719
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kielen- ja puheen kehitys
kehityksellinen kielihäiriö/kielellinen erityisvaikeus
kaksikielisyys
kieli ja kognitio

Biografia

Olen suorittanut logopedian alan maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja väitellyt Wisconsin yliopistossa Madisonissa pääaineena logopedia ja sivuaineena psykologia. Väittelyn jälkeen toimin post doc tutkijana Iowan yliopistossa ja apulaisprofessorina Penn Staten ja Toronton yliopistoissa. Tällä hetkellä olen logopedian professori ja psykologian ja logopedian laitoksen johtaja Turun yliopistossa.

Opetus

Opetan tällä hetkellä Turun yliopistossa seuraavilla logopedian ja psykologian kursseilla: Kieli- ja elämänkaari I, Tieteeseen perustuva logopedia, Kaksikielisyys, Kehityksellisten häiriöiden arviointi, Lasten neuropsykologiset- ja kommunikatiiviset häiriöt, Kognitiiviset prosessit, Kielen psykologia. Ohjaan myös kandi-, gradu- ja väitöstöitä.

Tutkimus

Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää lasten kielen ja puheen kehityksen mahdollistavia neurokognitiivisia ja ympäristöllisiä tekijöitä. Tutkimuksen kohteina ovat tyypillisesti kehittyvät yksi- ja kaksikieliset lapset, sekä lapset, joilla on kehityksellisiä kielen ja puheen häiriöitä.


Julkaisut

Järjestä: