Elina Vaahensalo profiilikuva
Elina
Vaahensalo
väitöskirjatutkija, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
FM

Contact

Asiantuntijuusalueet

verkkokeskustelu
sosiaalinen media
sosiaalisen median historia
verkkoviha
verkkoyhteisöt
verkkokulttuurit

Biografia

Olen työskennellyt Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineessa tutkimusavustajana sekä projektitutkijana vuosina 2017-2019 ja syksyllä 2019 aloitin jatko-opintoni. Valmistuin filosofian maisteriksi joulukuussa 2018 ja digitaalisen kulttuurin pro gradu -tutkielmani "Minä, ne muut ja Suomi24: toiseuttavan verkkokeskustelun määrittely ja tutkiminen" voitti syksyllä 2019 informaatioteknologian ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen rajapintoja yhdistelevä Rajapinta ry:n opinnäytetyöpalkinnon. Keväällä 2019 minut palkittiin Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen vuoden humanistimaisteri -kunniamaininnalla. Tällä hetkellä teen väitöskirjaani Suomen kulttuurirahaston työskentelyapurahalla ja olen mukana Wider Screen -lehden toimituskunnassa. 


Opetus

Olen opettanut seuraavilla kursseilla:

EIHS1187 Leikillinen ja pelillinen liikunta, 5 op, 2020.
KTMT1049 Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media, 5 op, 2020 ja 2021.
KTMT1208-3002 Verkkokeskustelukulttuurien tutkimus, 5 op, 2019 ja 2021.

Tutkimus

Väitöskirjassani "Kahtia jakava vuorovaikutus – Toiseuden tuottaminen verkon keskustelukulttuureissa" käsittelen sitä, miten toiseuden tuottaminen eli toiseuttaminen ja verkossa ryhmäytymisen kahtia jakava vaikutus näkyy eri tavalla erilaisissa suomenkielisissä verkkokeskustelukulttuureissa. Lisäksi tutkin myös sitä, miten eri verkkokeskustelukulttuurit ja niissä esiintyvät ilmiöt ovat erilaisten kontekstien muovaamia. Vaikka toiseuttaminen on kaikenlaisissa verkkokeskusteluissa vaikuttava ilmiö, se ilmenee eri tavalla erilaisissa keskustelukulttuureissa ja siksi erilaisten keskustelukulttuurien sekä verkkoalustojen erityispiirteiden huomioiminen on tutkimusta tehdessä tärkeää.

Muita mielenkiinnon kohteitani ovat sosiaalisen median ja internetin historia, verkkomeemit ja sosiaalisen median trendit sekä sosiaalisen median ja verkon tutkimukseen liittyvä tutkimusetiikka, lähdekriittisyys (medialukutaito) ja metodologia.


Julkaisut

Järjestä: