Elsa Hietala profiilikuva
Elsa
Hietala
tohtorikoulutettava, Arkeologia ja Suomen historia
Työskentelen tällä hetkellä OP Ryhmän Tutkimussäätiön apurahalla väitöskirjatutkijana.

Contact

Asiantuntijuusalueet

Maataloushistoria
kirjetutkimus
maatalouden rakennemuutos
maatalousyrittäjyys
maatilatalous
1800-luku

Biografia

Olen maataloushistorian tutkija sekä Suomen maatalousmuseo Saran amanuenssi.

Tutkimus

Väitöskirjani "Kartanot edelläkävijöinä? Suurtilat ja maatalouden muutos kirjelähteissä 1850–1920" käsittelee maatalouden muutosta kahdessa maalaiskartanossa 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa sekä muutoksen toimijoita kirjelähteiden avulla.

Olen kiinnostunut siitä, miten maatalouden uudistuksia kahdella esimerkkitilalla, Aittamäen kartanossa Loimaalla sekä Pelkolan kartanossa Hattulassa, toteutettiin ja mitkä olivat ne haasteet, joita muutostilanteessa kohdattiin. Pyrin selvittämään, mitä taloudellisia ja sosiaalisia investointeja tiloilla maatalouden kehittämiseksi tehtiin ja millaisia vaikutuksia niillä oli tilan tulevaisuudelle. Tutkin, mitkä taustatekijät vaikuttivat tiloilla tehtyihin ratkaisuihin ja oliko niillä vaikutusta lähiympäristönsä maatalouden kehitykseen. Tutkin myös, millaisissa rooleissa keskeiset henkilöt, kuten emännät, isännät, nuoret tilanjatkajat ja lesket tiloilla toimivat muuttuvissa elämäntilanteissa.Julkaisut

Järjestä:

Luotettava maatalouden työntekijä (2021)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Hietala Elsa
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

Mitä jos ruoka loppuu? (2020)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Elsa Hietala
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

Esipuhe (2017)

Hietala Elsa
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))