Emmi Hynönen profiilikuva
Emmi
Hynönen
yliopisto-opettaja, kieli- ja viestintäopintojen keskus
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 2979
+358 46 920 0991
Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

suomen kielioppi
tieteellinen kirjoittaminen suomen kielellä
tieteenalojen erikoiskielet
kielitypologia
kognitiivinen kielitiede
metateoria

Biografia

Työskentelen TY:n kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa suomen kielen kirjallisen viestinnän yliopisto-opettajana. Opetan tällä hetkellä neljässä tiedekunnassa ja toimin kypsyysnäytteiden kielentarkastajana. Koulutukseltani olen filosofian tohtori (suomen kieli) sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja; lisäksi olen opiskellut syventävät opinnot yleisestä kielitieteestä. 

Opetus

Opettamani kurssit voi jakaa kolmeen ryhmään. Ensinnäkin opetan luonnontieteiden ja tekniikan sekä oikeustieteellisessä ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa akateemisen kirjoittamisen laitos- ja tiedekuntakohtaisia kursseja, joista osa on teemamuotoisia, osa tieteenalakohtaisia. Toiseksi opetan lääketieteellisessä tiedekunnassa ammatillista kirjallista viestintää eli esimerkiksi hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoille erilaisten terveysviestinnän tekstien laatimista. Kolmanneksi toimin tutkielmien suomen kielen ohjaajana. Alojani ovat biolääketiede, filosofia, matematiikka, poliittinen historia, tilastotiede ja valtio-oppi (kandidaatintutkielmat) sekä lääketiede ja hammaslääketiede (syventävien opintojen tutkielmat).

Koska kieli- ja viestintäopintojen keskusta edeltävä yliopistourani koostui tutkimuspainotteisista tehtävistä, aiemmat opetustyöni ovat olleet enimmäkseen sivutoimisia ja määräaikaisia. Akateemisen kirjoittamisen ohella olen opettanut esimerkiksi puheviestintää humanistiopiskelijoille sekä kirjallisuutta Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille.

Tutkimus

Tutkimukseni kuuluu suomen kielen ja yleisen kielitieteen alaan. Väittelin filosofian tohtoriksi vuonna 2016 aiheenani suomen kielen essiivi. Väitöskirjan painopisteenä oli essiivisijan funktioiden kattava kokonaiskuvaus, jossa otetaan huomioon fennistiikkaa laajempi kielitypologinen näkökulma. Samalla tein eräänlaisen tapaustutkimuksen siitä, miten yleislingvistisessä viitekehyksessä luodut kieliopilliset kategoriat ovat hyödynnettävissä yksittäiskielen kuvauksessa.

Väitöskirjan jälkeen tutkimukseni on suuntautunut teoreettis-metodologisiin kysymyksiin ja essiivin ohella muihin kieliopin aihepiireihin, joista mainittakoon persoonamuodot (erityisesti monikon 1. persoona) ja epämääräisyyttä ilmaisevat tarkenteet (esimerkiksi yksi).

Julkaisut

Järjestä:

Suomen essiivi (2016)

Virittäjä
Hynönen E
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))