Emmi
Kaven-Kenttälä
henkilöstöasiantuntija, kasvatustieteiden tiedekunta

Ota yhteyttä

+358 29 450 4122
+358 50 348 2299
Maaherran makasiini 2. krs Henrikinkatu 10 (rakennus T40)