Erica
Nyyssönen
taloussihteeri, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ota yhteyttä

+358 29 450 4448
+358 50 308 2354
Assistentinkatu 7
20500
Turku