Esa Tyystjärvi profiilikuva
Esa
Tyystjärvi
dosentti, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
yliopisto-opettaja, molekulaarinen kasvibiologia
FT, Docent

Contact

+358 29 450 4202
+358 50 438 2766
Itäinen Pitkäkatu 4 C
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

automaattinen kasvintunnistus
droonit
fotoinhibitio
fotosynteesi
fotosysteemi II
klorofyllin fluoresenssi
plastokinoni
täsmäviljely
valoreaktio II

Biografia

Toiminut tutkijana ja opettajana Turun yliopiston biologian ja biokemian laitoksilla vuodesta 1989.

Opetus

Opetan sekä peruskurssitasoista kasvibiologiaa ja biokemiaa että edistyneitä kasvibiologian ja biofysiikan kursseja.

Tutkimus

Tekemäni perustutkimuksen pääaiheena ovat fotosynteesin valoreaktiot, ja fotosysteemi II:n fotoihibitio on ollut suosikkiaiheeni vuosia. Viime aikoina olen työskennellyt myös plastokinonin parissa. Olen käyttänyt ja aktiivisesti kehittänyt biofysikaalisia tutkimusmenetelmiä kuten klorofyllin fluoresenssia ja termoluminesenssia. Perustutkimuksen lisäksi teen soveltavaa tutkimusta kasvien automaattisesta tunnistamisesta mm. klorofyllin fluoresenssin perusteella sekä droonin ottamista valokuvista. Olen myös tutkinut levien käyttöä jätevesien puhdistamiseen. 

Julkaisut

Järjestä: