Hanna
Erola
opintopäällikkö, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ota yhteyttä

+358 29 450 2156
+358 40 577 6186
Assistentinkatu 7
20500
Turku