Hanna
Mäkinen
projektitutkija, Pan-Eurooppa Instituutti

Ota yhteyttä

+358 29 450 3965
+358 50 328 8613
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Biografia

Hanna Mäkinen työskentelee projektitutkijana Pan-Eurooppa Instituutissa (PEI). Hanna on erikoistunut taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen Itämeren alueella. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa Venäjän alueiden sosioekonominen kehitys sekä ulkomaisten yritysten rooli Venäjän energia- ja meriteollisuudessa.

Hanna on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston yleisen historian oppiaineesta, sivuaineinaan valtio-oppi ja poliittinen historia. Hän on työskennellyt PEI:ssä vuodesta 2008 erilaisissa tutkimus- ja hallinnollisissa tehtävissä. Hän on ollut mukana useissa muun muassa meri- ja energiasektoreihin kytkeytyvissä tutkimusprojekteissa sekä julkaissut artikkeleita tutkimusaiheistaan.

Julkaisut

Järjestä: