Hanna
Suokko
tohtorikoulutettava, Hammaslääketieteen laitos
yliopisto-opettaja, Hammaslääketieteen laitos