Hanna
Thoren
professori, Hammaslääketieteen laitos
Professor, MD, DDS, PhD

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Suu- ja leukakirurgia

Tutkimus

Kasvoluiden murtumat

Julkaisut

Järjestä: