Heidi Hakkarainen profiilikuva
Heidi
Hakkarainen
Yleinen historia ja kulttuurihistoria
PhD

Contact

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kulttuurihistoria
1800-luku
lehdistö
tunteiden historia
saksankielinen kulttuuri
Viipuri
Vanha Suomi
lastenkirjallisuus
Itävallan historia
huumori
populaarikulttuuri
kaupunkihistoria

Biografia

Työskentelen lukuvuonna 2022-2023 Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston myöntämällä apurahalla. Post doc-hankkeeni "Luonto, tunteet ja kasvaminen" käsittelee 1800-luvun alussa ilmestyneitä lastenkirjoja, kuten aapisia, satuja ja kirjoitusoppaita.

Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat Vanhan Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnatut kirjat. Olen kiinnostunut kirjoissa näkyvien kasvatusihanteiden kytköksistä kansainvälisiin vaikutteisiin ja saksankielisiin koulutuskeskusteluihin 1800-luvun alussa ja toisaalta niiden muutoksesta fennomanian ja kansallisen herätyksen myötä erityisesti 1840-luvulta lähtien.

Väittelin vuonna 2017. Väitöskirjaani pohjautuva monografia Comical Modernity. Popular Humour and the Transformation of Urban Space in Late Nineteenth-Century Vienna ilmestyi vuonna 2019 yhdysvaltalaisen Berghahn Books -kustantamon julkaisemana.

Väiteltyäni työskentelin tutkijana akatemiaprofessori Hannu Salmen johtamassa tutkimusprojektissa "Viral Culture in Early Nineteenth-Century Europe" (Suomen Akatemia 2017–2021). Olen myös työskennellyt Heli Rantalan johtamassa ja Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa "Sanojen liike ja tiedon paikat - oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alun Suomessa". Tutkimukseni hakkeessa kohdistui Viipurissa ilmestyneisiin saksankielisiin sanomalehtiin ja niiden kytköksiin muuhun saksankieliseen kirjalliseen kulttuuriin 1800-luvun alkupuolella.

Vuonna 2019 työskentelin Emil Aaltosen Säätiön Säätiöiden post doc -poolin kautta myöntämällä apurahalla vierailevana tutkijana Berliinin Max Planck -instituutin Tunteiden historian tutkimuskeskuksessa. Tutkimukseni "Blind Zeal or Cultivation of the Heart: Emotions in the Early Nineteenth-Century German-language Press" käsitteli tunteista käytyjä keskusteluja 1800-luvun alun saksankielisessä lehdistössä.

Opetus

Olen vetänyt vuosina 2020-2022 kulttuurihistorian maisterivaiheen opiskelijoille suunnattua populaarikulttuurin teemaryhmää. Olen osallistunut myös esimerkiksi Digitaalisen historian työpajakurssin sekä Sanoma- ja aikakauslehdistön tutkimus digitaalisissa ympäristöissä -kurssin opetukseen.

Tutkimus

Olen erikoistunut 1800-luvun saksankielisen Euroopan historiaan ja tutkimukseni ovat käsitelleet muun muassa wieniläisiä pilalehtiä, vuosien 1848-49 vallankumouksia sekä humanismin käsitteen syntyä ja leviämistä saksalaisella kielialueella. Olen kiinnostunut myös lastenkirjallisuuden ja kasvatuksen historiasta pitkällä 1800-luvulla sekä lehdistöstä ja painokulttuurista poliittisesti hajaantuneessa saksankielisessä Euroopassa. 

Julkaisut

Järjestä: