Heidi Parisod profiilikuva
Heidi
Parisod
hoitotieteen laitos
Postdoctoral Researcher, PhD, PHN/RN

Ota yhteyttä

Lemminkäisenkatu 1
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Terveyttä edistävä ohjaus
Terveyden edistäminen
Tupakoimattomuuden tukeminen
Terveydenlukutaito
Näyttöön perustuva hoitotyö
Nuoret
Terveyspelit

Biografia

-

Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni, joka valmistui toukokuussa 2018, liittyi terveyttä edistävään ohjaukseen (tupakoimattomuuden tukeminen), terveyden lukutaidon edistämiseen, terveyspeleihin ja varhaisnuoriin. Yksi tutkimukseni keskeisistä näkökulmista oli tukea nuorten osallisuutta ja nuorisolähtöisyyttä interventiontutkimusprosessin eri vaiheissa. Tutkimustyöhöni liittyen kehitettiin mobiililaitteilla pelattava terveyspeli Fume, joka on tarkoitettu varhaisnuorille tukemaan tupakoimattomuutta.
Post doc -tutkimusprojektini kohdentuvat lasten ja nuorten terveyden edistämiseen, digitaalisiin interventioihin sekä näyttöön perustuvaan hoitotyöhön eri näkökulmista.

Julkaisut

Järjestä: