Heidi Pitkänen profiilikuva
Heidi
Pitkänen
väitöskirjatutkija, historia ja arkeologia
FM

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

1700-luku
1800-luku
Suomen historia
Ruotsin historia
merihistoria
navigointi
tieteen historia
tiedon historia
ylirajaisuus
tutkimusmatkat
kolonialismi
päiväkirjat
muistelmat

Biografia

Työskentelen parhaillaan väitöskirjatutkijana Turun yliopistossa. Aikaisemmin olen työskennellyt arkisto- ja museoalalla, sekä projektitutkijana hankkeissa Agents of Enlightenment. Changing the Minds in Eighteenth-Century Northern Europe, jota johti professori Charlotta Wolff, sekä Tie meren yli – Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640–1828, jota johtivat professorit Charlotta Wolff sekä Johanna Ilmakunnas. Toimin tällä hetkellä myös Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen Aallonharjalle (AHA) - The Marine Research Laboratory for Humanities and Social Sciences -meritutkimusverkoston johtoryhmän varajäsenenä sekä hallituksen jäsenenä Porthan-Seurassa ja Suomen merihistoriallisessa yhdistyksessä.

Tutkimus

Väitöstutkimukseni käsittelee merinavigoinnin kehitystyötä sekä navigointia koskevan tiedon liikkumista ja hyödyntämistä Ruotsissa ja Suomessa 1740-luvulta 1800-luvun alkupuolelle. Tutkimukseni keskiössä on ajanjaksolle sijoittuva sotalaivaston, ja myöhemmin myös kauppalaivastojen merenkulun teorian opetuksen institutionalisoitumisen prosessi. Tarkastelen, miten navigointiin liittyvää uutta tietoa vaihdettiin, kehitettiin ja sovellettiin sekä miten tietoa hyödynnettiin alan koulutuksen järjestämisessä. Olen kiinnostunut erityisesti tiedon ylirajaisesta liikkumisesta sekä teoreettisen ja käytännöllisen tiedon vuorovaikutuksesta. Tutkimus tuottaa uutta tietoa Ruotsin ja Suomen merikoulutuksen historiasta ja tieteen, valtion ja laivaston suhteista, mutta myös laajemmin tieteen verkottuneisuudesta sekä tiedon liikkumisesta 1700-luvun ja 1800-luvun alun Euroopassa.

Tutkimustyötäni tukevat Suomalainen Tiedeakatemia ja Koneen Säätiö. Julkaisut

Järjestä: