Helena Ruotsala profiilikuva
Helena
Ruotsala
professori, kulttuurien tutkimus
FT 2002, professori 2011-

Contact

+358 29 450 3409
+358 50 328 9018
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Lappi
raja-alueet
pohjoiset alueet
suomalais-ugrilaiset kansat
ympäristöetnologia
vesistönsäännöstely
poronhoito
kuuluminen
paikallisuus
kuntarakenteen muutokset
kenttätyöt

Biografia

Olen kotoisin Lapista. Valmistuin filosofian maisteriksi kansatieteestä vuonna 1989 ja olen sen jälkeen työskennellyt etupäässä Turun yliopiston kansatieteessä eri nimikkeillä kuten mm. tutkijakoulutettavana, assistenttina ja tutkijana erimittaisia kausia. Olen ollut kenttätöissä myös ulkomailla: Venäjällä (Kuola, Mari El), Itävallan Tirolissa sekä Tornionlaaksossa. 


Opetus

Olen ollut professorina vuodesta 2011 lähtien.  Opetan sekä yleisesti kansatieteestä että tutkimusaiheeseeni liittyvistä asioista. Ohjaan erityisesti maisteri- ja jatko-opiskelijoita. 

Tutkimus

Ennen poronhoitoa koskevaa väitöskirjaani tein tutkimuksen vesistösäännöstelyn sosiokulttuurisista vaikutuksista Oulujoen vesistössä. Väittelin  2002   poronhoidon muutoksesta Suomen Lapissa ja Kuolan niemimaalla Venäjällä. Olen tutkinut naisten tiloja ja paikkoja sekä Suomen Lapissa että Marinmaalla Venäjällä sekä johtanut aihetta koskevaa suomalaista tutkimushanketta.  Olen ollut tutkijanvaihdossa 2005–2006 Baselin yliopiston etnologian laitoksessa, jolloin tein kenttätöitä myös Tirolissa. Vuonna 2012 olin talvilukukauden Hampurin yliopiston suomalais-ugrilaisella laitoksella DAAD-professorina ja vuonna 2017 syksyllä Würzburgin yliopistossa. Olen ollut Erasmus-vaihdossa mm. Szegedin ja Tarton yliopistoissa.
Yksi tutkimushankkeeni on koskenut arjen ylirajaisuutta ja identiteettien konstruointia Tornion-Haaparannan kaksoiskaupungissa. Sen lisäksi olen ollut mukana Eläinten toimijuus -hankkeessa, jossa olen tutkinut poron, porokoiran ja petojen välistä suhdetta. Olen tällä hetkellä kiinnostunut mm. Lapissa tapahtuvista sosiokulttuurisista muutoksista sekä tiedon palauttamisesta kentälle. Olen saanut rahoitusta mm. Suomen Akatemialta, Koneen säätiöltä ja Suomen Kulttuurirahastolta.Julkaisut

Järjestä:

Matti Räsänen (2021)

Ethnologia Scandinavica
Ruotsala Helena
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))