Heli Rantala profiilikuva
Heli
Rantala
tutkijatohtori, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
dosentti, Humanistinen tiedekunta
PhD, Docent

Contact

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Biografia

Aloitin opintoni Turun yliopistossa vuonna 1997. Kulttuurihistorian lisäksi olen opiskellut yleistä ja Suomen historiaa, käytännöllistä filosofiaa sekä hiukan myös valtio-oppia. Maisteriksi valmistuin vuonna 2003, jolloin aloitin myös jatko-opintoni. Vuodesta 2005 työskentelin pitkään koordinaattorina Itämeren alueen integraation ja vuorovaikutuksen tohtoriohjelmassa. Väittelin kulttuurihistorian oppiaineessa vuonna 2013. Väitöskirjassani Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa ajattelussa (2013) tutkin Snellmanin käsitteistöä, etenkin sivistyksen, kulttuurin ja sivilisaation käsitteitä ja tulkitsin hänen historianteoreettista ajatteluaan. Tutkin väitöksessäni myös 1800-luvun historiankirjoituksen kysymyksiä Snellmanin näkemysten kautta.

Väittelyn jälkeen olen toiminut post doc -tutkijana useammassa professori Hannu Salmen johtamassa tutkimusprojektissa. Tutkimustyön lisäksi olen työskennellyt myös humanistisen tiedekunnan jatkokoulutuskoordinaattorina sekä tieteiden ja taiteiden välisen Aboagora-symposiumin koordinaattorina. Toimin useammassa tieteellisessä seurassa muun muassa julkaisuasioiden parissa. Vuosina 2019-2020 toimin myös Turun Historiallisen Yhdistyksen puheenjohtajana.

Vuonna 2022 toimin tutkijana ja tutkimushankkeen johtajana kulttuurihistorian oppiaineessa. Olen myös 1800-luvun kulttuurihistorian dosentti.

Opetus

Kulttuurihistorian oppiaineessa vedän maisteriopintoihin kuuluvaa modernin aikakauden historia -teemaryhmää yhdessä Petri Pajun kanssa. Olen opettanut oppiaineessa myös erilaisilla luentokursseilla. Aiemmin olen pitänyt useita kursseja Baltic Sea Region Studies -ohjelmassa.

Tutkimus

Olen kiinnostunut muun muassa 1800-luvun kulttuuri- ja aatehistoriasta, käsitteiden historiasta, lehdistöhistoriasta sekä historiallisen ajattelun ja kulttuurihistorian historiasta. Tutkimusintresseihini kuuluvat myös matkustamisen historia, päiväkirjat ja 1800-luvun alun kirjallinen kulttuuri.

Vuonna 2022 työskentelen tutkijana Hannu Salmen tutkimusprojektissa Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771-1918 (Svenska litteratursällskapet i Finland), joka koostuu ruotsalais-suomalaisesta tutkijajoukosta. Johdan myös omaa tutkimusprojektia Sanojen liike ja tiedon paikat. Oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alussa (Koneen Säätiö). Projektin kotisivut: https://sanojenliike.utu.fi/

Aiemmin olen työskennellyt useissa eri tutkimusprojekteissa. Akatemiaprojektissa Travelling Notions of Culture. Itineraries of Bildung and Civilisation in Early Nineteenth-Century Europe tutkittiin fyysistä ja mentaalista liikettä sekä tilallista mielikuvitusta 1800-luvun alun Euroopassa. Oma tutkimukseni hankkeessa käsitteli muun muassa käsitteiden liikettä ja muotoutumista sekä pohjoismaisten Euroopan-matkaajien kokemuksia.

Monitieteisessä konsortiossa Computational History and Transformation of Public Discourse in Finland, 1640-1910 tutkimme suomalaisen julkisuuden murrosta hyödyntämällä digitoituja sanoma- ja aikakauslehtiä mm. tekstilouhinnan avulla. Turussa tehtävässä osahankkeessa keskityimme erityisesti lehdistössä tapahtuneeseen tekstien uudelleenkäyttöön.

Hannu Salmen akatemiaprofessuurihankkeessa Viral Culture in Early Nineteenth-Century Europe olen ollut mukana tutkimusryhmän jäsenenä. Omassa tutkimuksessani olen kiinnostunut Ranskan vallankumouksen pohjoismaisesta vastaanotosta sekä vallankumouksesta kulttuurisena tartuntana.Julkaisut

Järjestä:

Jarl Gallén keskiajantutkijana (2021)

Mirator
Immonen Teemu, Kaartinen Marjo, Ollitervo Sakari , Rantala Heli , Räsänen Marika, Välimäki Reima
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))