Heljä
Lundgren-Laine
dosentti, Hoitotieteen laitos

Ota yhteyttä

Julkaisut

Järjestä:

Teho- ja valvontahoitotyön opas (2017)

Marita Ritmala-Castrén, Maarit Lönn, Heljä Lundgrén-Laine, Merja Meriläinen, Minna Peltomaa
(D6 Toimitettu ammatillinen teos)