Henna Leino profiilikuva
Henna
Leino
Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS)
tutkijatohtori, kansainvälinen liiketoiminta
D. Sc.
Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS)

Ota yhteyttä

+358 29 450 4068
+358 50 505 7869
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Asiakastarpeet ja -kokemukset palveluissa
perheenjäsenet asiakkaina
tunteet
hoivapalvelut

Biografia

Henna toimii tutkijatohtorina Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS) sekä osa-aikaisesti Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa STYLE-projektissa. Hänen TIAS-tutkimusprojektinsa aihe on 'Perheenjäsenten osallistaminen kestävien palvelujärjestelmien edistämisessä' ('Fostering sustainable service systems through family member service inclusion').

Tohtoriopintojen ohella hän työskenteli kahdessa TEKES-rahoitteisessa projektissa, joissa teemana oli tunnetutkimus. Hennan kiinnostuksenkohteita ovat asiakastarpeet, asiakaskokemus, tunteet ja tunnearvon muodostuminen palveluissa sekä hoivapalvelut. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli hoivapalveluasiakkaiden haavoittuvuuksia, tarpeita ja kokemuksia. Tutkimuskohteena ovat erityisesti ikäihmisten hoivapalvelut ja perheenjäsenten asema näissä palveluissa. Palvelututkimuksen opintojen lisäksi hän on suorittanut psykologian perusopinnot syventääkseen ymmärrystään tunteista ja asiakastarpeista.

Hennan aiempi työkokemus on karttunut pääasiassa projektijohtajan tehtävissä markkinointiviestinnän alalla (v. 2006-2015), erityisesti paikan markkinoinnissa ja brändäyksessä. Hän vastasi avainasiakkuuksista (pääasiassa suomalaisia julkisen sektorin organisaatioita), osallistui asiakkaiden strategiakehitystyöhön ja koordinoi markkinointiviestinnän projekteja. Lisäksi tehtäviin kuului yrityksen sisäinen tuote- ja palvelukehitys. Tätä ennen hän työskenteli Silja Line Oyj:llä (2000-2005) useissa eri tehtävissä, mm. markkinointiviestinnän assistenttina, kanta-asiakasassistenttina sekä myynti- ja asiakaspalvelutyössä. 

Opetus

Graduryhmän (v. 2016) ja kandidaatintutkielmaryhmien (v. 2017->) ohjaajana toimiminen kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Julkaisut

Järjestä:

Time-related aspects of commute well-being (2023)

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
Sandberg Birgitta, Hurmerinta Leila, Leino Henna M., Lehtonen Esko, Lyytimäki Jari
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))