Henna Leino profiilikuva
Henna
Leino
projektitutkija, Kansainvälinen liiketoiminta
M. Sc.

Ota yhteyttä

+358 29 450 4068
+358 50 505 7869
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tunteet ja tunnearvo palveluissa
asiakastarpeet

Biografia

Toimin tohtorikoulutettavana markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella. Tohtoriopintojen ohella olen työskennellyt kahdessa TEKES-rahoitteisessa projektissa, joissa teemana on ollut tunnetutkimus. Kiinnostuksenkohteitani ovat tunteet ja tunnearvon muodostuminen palveluissa, asiakastarpeet, asiakaskokemus ja hoivapalvelut. Tutkimukseni käsittelee hoivapalveluasiakkaiden tunneperäisiä tarpeita. Tutkimuskohteena ovat erityisesti ikäihmisten hoivapalvelut. Palvelututkimuksen opintojen lisäksi olen suorittanut psykologian perusopinnot syventääkseni ymmärrystäni tunteista ja asiakastarpeista.

Aiempi työkokemukseni on karttunut pääasiassa projektijohtajan tehtävissä markkinointiviestinnän alalla (v. 2006-2015), erityisesti paikan markkinoinnissa ja brändäyksessä. Vastasin avainasiakkuuksista (pääasiassa suomalaisia julkisen sektorin organisaatioita), osallistuin asiakkaiden strategiakehitystyöhön ja koordinoin markkinointiviestinnän projekteja. Lisäksi tehtäviini kuului yrityksen sisäinen tuote- ja palvelukehitys. Tätä ennen työskentelin Silja Line Oyj:llä (2000-2005) useissa eri tehtävissä, mm. markkinointiviestinnän assistenttina, kanta-asiakasassistenttina sekä myynti- ja asiakaspalvelutyössä. 

Opetus

Minulla on opetuskokemusta pro gradu -ryhmän (v. 2016) ja kandidaatintutkielmaryhmien (v. 2017-2018) ohjaajana toimimisesta kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tutkimus

Julkaisuja:

• Leino, Henna (2017) Secondary but significant: secondary customers’ existence, vulnerability and needs in care services. Journal of Services Marketing, 31 (7), 760-770. 
• Sandberg, Birgitta, Hurmerinta, Leila ja Leino, Henna (2016) COLOURING OUTSIDE THE LINES: Incorporating incidental emotions into the concept of emotional value. Academy of Marketing Conference Proceedings 2016. Newcastle Business School, Northumbria University, UK.
• Leino, Henna (2016) Sekundäärinen muttei toisarvoinen – Läheisten tunneperäiset tarpeet hoivapalveluja kohtaan. Surukonferenssi, 21.-22.4.2016, Tampereen yliopisto.
• Taponen, Henna (2005) Minding the conflict - Conducting socially responsible business in conflict areas. Julkaisussa: Esa Stenberg – Salla Sutinen (toim.): Perspectives on Corporate Social Responsibility in International Business. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja Keskustelua ja raportteja 12:2005. Esa Print, Tampere.

Julkaisut

Järjestä: