Henri
Nyberg
professori, tilastotiede
PhD (Statistics); Head of Statistics; Vice head of Department of Mathematics and Statistics; Director of Turku Center of Statistics
Ks. tarkemmin ekonometrian tutkimuksesta laitoksella: https://econometrics.utu.fi/

Ota yhteyttä

+358 29 450 4322
+358 50 353 0866
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Aikasarja-analyysi
aikasarjaekonometria
empiirinen makrotaloustiede
empiirinen rahoitus

Biografia

Turun yliopiston tilastotieteen oppiaineen (matematiikan ja tilastotieteen laitos) apulaisprofessori (associate professor) tammikuusta 2020 alkaen. Tohtorin tutkinnon (tilastotiede, Helsingin yliopisto) suorittamisen jälkeen (2010) olen työskennellyt Turun yliopistossa yliopistonlehtorina (2015–2019), määräaikaisena (osa-aikaisena) taloustieteen professorina Tampereen yliopistossa (2018–2019) ja post-doc -tutkijana Helsingin yliopistossa taloustieteen oppiaineessa (2010–2015), ml. tutkimusvierailu Cambridgen yliopistoon 2011–2012.  Lisäksi olen toiminut ekonometrian dosenttina Helsingin yliopistossa vuodesta 2014 alkaen.

Opetus

Opetustoimintani liittyy erityisesti erityisesti ekonometriaan ja aikasarja-analyysiin. Ks. tarkemmin UTU Econometrics (https://econometrics.utu.fi/teaching/). Keskeisiä kursseja ovat kolme aikasarja-analyysin kurssia, makroekonometria ja kaksi regressioanalyysiä ja tilastollista oppimista koskevaa kurssia.

Kaiken kaikkiaan olen vastuuhenkilö 15 kurssilla. Osa kursseista on nyt käytävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti ("autopilot" -toteutukset).

Oppiainevastaavana roolissa vastaan opintoja koskeviin kysymyksiin. Näissä tilanteissa ole aluksi yhteydessä sähköpostia käyttäen.

Julkaisut

Järjestä:

Aikasarjamallit apuna Suomen talouden seurannassa (2019)

Kansantaloudellinen Aikakauskirja
Petteri Juvonen, Jetro Anttonen, Paolo Fornaro, Wilma Nissilä, Henri Nyberg, Harri Pönkä
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))