Janne
Mäkiranta
tohtorikoulutettava, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
MA

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Tieteen historia
ympäristöhistoria
lääketieteen historia
1900-luku
ilmansaasteiden historia
ylirajaisuus

Tutkimus

Olen erikoistunut tieteellisen tiedon historiaan erityisesti 1900-luvun ympäristöhistoriassa. Tutkin väitöskirjassani miten ilmansaasteista muodostui pitkän aikaväliin terveysriski suomessa osana kansainvälistä ympäristöasiantuntijuutta ja tieteen verkostoa. Olen erityisen kiinnostunut tieteen ja ympäristöajattelun suhteesta eli miten tieteellinen tieto nivotuu osaksi ympäristöasiantuntijuutta ja ympäristötietoisuuttamme.

Julkaisut

Järjestä: