Janne Tukiainen profiilikuva
Janne
Tukiainen
professori, taloustiede

Ota yhteyttä

+358 29 450 4909
+358 50 308 3620

Biografia

Janne Tukiainen on Turun yliopiston taloustieteen laitoksen professori ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija. Hän on myös Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen dosentti. Aiemmin Janne on työskennellyt vierailevana professorina LSE:ssä (Visiting professor, London School of Economics and Political Science, the Department of Government, 2016-2019) ja tutkijana Helsingin yliopistossa ja HECER:ssä. Hän on myös vieraillut tutkijana Suomen Pankissa ja useissa ulkomaisissa yliopistoissa (ECARES, LSE, Warwick, KCL, ETH Zurich). Hän on ZEW, CESifo ja Helsinki GSE affiliaatti. Hänelle on myönnetty ERC consolidator grant vuosille 2023-2027 INTRAPOL-projektille.

Janne väitteli valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan kansantaloustiede vuonna 2009. Hänen väitöskirjansa käsitteli empiirisiä kilpailutaloustieteen kysymyksiä, erityisesti huutokauppoja ja julkisia hankintoja. Viime vuosina Janne on siirtynyt työskentelemään myös politiikan taloustieteen kysymysten parissa. Hän on tutkinut mm. kuntaliitosten taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia sekä äänestämistä ja sen seurauksia. Tällä hetkellä keskeiset kiinnostukset kohteet ovat poliittinen valikoituminen ja vaalijärjestelmät, sekä julkiset hankinnat. Jannella on tieteellistä julkaisutoimintaa kilpailutaloustieteen, julkistalouden, mikroekonometrian ja politiikan tutkimuksen aloilta.

Turun yliopiston koulutustoiminnan lisäksi Janne on osallistunut aktiivisesti Helsingin taloustieteen laitosten jatkokoulutustoimintaan KAVA:n ja HECER:in ja nyt Helsinki GSE:n puitteissa. Hän on organisoinut tutkimusseminaareja jatko-opiskelijoille ja osallistunut useiden väitöskirjatöiden ohjaukseen. Janne on opettanut kilpailutaloustiedettä, julkistaloutta, politiikan tutkimusta ja mikroekonometriaa useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa. Tukiainen on Turun kauppakorkeakoulun hallituksen jäsen.

Akateemisen tutkimuksen lisäksi Janne on kirjoittanut lukuisia raportteja politiikan teon tueksi esimerkiksi kuntataloudesta ja julkisista hankinnoista. Hän on osallistunut aktiivisesti näihin aihepiireihin liittyvään julkiseen keskusteluun mediassa. Lisäksi hän on osallistunut ministeriöiden jaostotyöskentelyyn akateemisena asiantuntijana. Hän on toiminut asiantuntijana mm. asfaltti- ja metsäkartellin, ja Valion saalistushinnoittelun oikeudenkäynneissä. Janne on Journal of the Finnish Economic Association -lehden editor, ja International Tax and Public Finance, ja European Journal of Political Econony -lehtien associate editor.

Julkaisut

Järjestä: