Jarna Heinonen profiilikuva
Jarna
Heinonen
professori, yrittäjyys

Ota yhteyttä

+358 29 450 2201
+358 50 563 1713
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

yrittäjyys
sisäinen yrittäjyys
yrittäjyyskoulutus
organisaation uudistaminen
yrittäjyys- ja innovaatiopolitiikka
perheyritykset
perheyrittäjyys

Biografia

Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen on yrittäjyyden alan kokenut, kansainvälinen osaaja, erityisesti sisäisen yrittäjyyden, organisaation uudistamisen, perheyrittäjyyden, startuppien, innovaatioiden, muuttuvan työn ja yrittäjyyskoulutuksen sekä niihin liittyvien käytänteiden ja politiikkojen alueilla.

Hän toimii (2017-2019) myös Kingstonin yliopiston Small Business Research Centerissä vierailevana professorina.

Jarna on arvostettu asiantuntija, ja hänen osaamistaan ovat hyödyntäneet mm. Euroopan komissio, OECD, ministeriöt ja järjestöt. Hän toimii usean tieteellisen säätiön hallituksessa ja hänellä on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot.

Jarna on kokenut sillan rakentaja akateemisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä – ’prakateemikko’, joka tekee kiinteää yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa mm. johtamiskoulutuksen kouluttajana ja valmentajana, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun EMBA-ohjelman akateemisena johtajana sekä tutkijana ja johtajana erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

Jarnalla on useita luottamustehtäviä tiedeyhteisössä sekä elinkeinoelämässä ja yrityksissä. Hän on hallitusammattilainen ja OP osuuskunnan (OP Ryhmä) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.

Opetus

Yrittäjyyden vastuuopettajana (2012-2018) Jarna on pitkään vastannut yrittäjyyden oppiaineen opetuksesta ja sen suunnittelusta sekä toiminut opettajana useilla kandi-, maisteri- ja tohtoritason yrittäjyyskurssilla Turun kauppakorkeakoulussa. Hänen kurssinsa ja opetuksensa kattaa perustason yrittäjyysopetuksen, sisäisen yrittäjyyden sekä yrittäjyyden syventäviä tohtoriopintoja. Lisäksi Jarna on opettanut useilla, eri kohderyhmille suunnatuilla räätälöidyillä yrittäjyyskursseilla, kuten Suomen Akatemian tutkijakoulun osana toteutetulla ´’Entrepreneurship – an interesting opportunity?’ –kurssilla sekä  Euroopan komission European Joint Research Centrelle toteutetuilla ’Entrepreneurship Awareness Raising Seminar’ –kursseilla (2008, 2009, 2011).

Jarna on toteuttanut useita yrittäjyyskursseja ja työpajoja myös ei-kauppatieteilijöille Turun yliopiston yrittäjyysstrategian hengessä (mm. Lääketieteelliselle, Humanistiselle ja Oikeustieteelliselle tiedekunnille). Lisäksi yhteistyössä tutkimusjohtaja Ulla Hytin ja apulaisprofessori Pekka Stenholmin kanssa hän toimii opettajana ja valmentajana ’Entrepreneurship for Research Professionals’ –kurssilla, joka toteutetaan osana Turun yliopiston tutkijakoulun UTUGS:n tarjontaa (2013, 2014, 2017, 2019).

Jarna on tutkinut yrittäjämäistä opettamista ja oppimista toteuttamansa yrittäjyyskoulutuksen pohjalta ja julkaissut tutkimuksiaan kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa.

Jarna on aktiivinen luennoitsija, opettaja ja valmentaja johtamiskoulutuksessa, jossa hänen kokemuksensa ja osaamisensa erityisesti sisäisen yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja organisaation uudistamisen alueilla ovat kysyttyjä. Hän on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun EMBA-ohjelman akateeminen johtaja sekä EMBA-ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja (vuodesta 2012 lähtien) ja näin hän osallistuu aktiivisesti EMBA-ohjelman opetuksen kehittämiseen.

Jarna ohjaa kandi- ja maisteritason tutkielmia, väitöskirjoja sekä EMBA-ohjelman kehittämistöitä ja tutkielmia.

Tutkimus

Yrittäjyyden alueella Jarnan tutkimus keskittyy sisäiseen yrittäjyyteen, yrittäjyyskoulutukseen ja-kasvatukseen, organisaation uudistamiseen, perheyrityksiin ja –yrittäjyyteen sekä innovaatio- ja yrittäjyyspolitiikkaan. Jarna on kiinnostunut monitieteisestä yrittäjyystutkimuksesta ja hän onkin toiminut projektin johtajana ja vastuullisena tutkijana hankkeissa, joissa on tutkijoita eri tieteenaloilta. Hän on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi

  • taloustieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden kanssa ’Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies’ (DISCE) (Horizon2020, 3 milj. €, 2019-2021) –hankkeessa kolmen muun kansainvälisen tutkimusorganisaation ja kahden sidosryhmäpartnerin kanssa.
  • Turun yliopiston Suomen historian laitoksen ja historoitsijoiden kanssa ’Sukupuoli ja kasvu perheyrityksissä: vuodesta 1750 nykypäivään’ (Suomen Akatemia, 550k€, 2011-2015) –hankkeessa.
  • luonnontieteilijöiden kanssa ’Unlocking the value of Nordic bioresources – NordAqua’ (NordForskin Pohjoismainen biotalouden ohjelma, 2017-2020) – hankkeessa. NordAqua on pohjoismainen huippuyksikkö, jota johtaa akateemikko Eva-Mari Aro Turun yliopiston Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnasta. Jarna on projektin johtaja Turun kauppakorkeakoulussa ja hän johtaa yrittäjyyttä ja kaupallistamista käsittelevää työpakettia.
  • Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja lääketieteilijöiden kanssa ’Turvallisen ikääntymisen innovaatiot’ (Tekes, 419k€, 2012-2014) -hankkeessa.

Tutkijanuransa aikana Jarna on työskennellyt lukuisissa tutkimushankkeissa vastuullisena tutkijana (principal investigator), projektijohtajana ja/tai tutkijana ja tehnyt yhteistyötä monien tunnettujen kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa, kuten ENSR (The European Network for Social and Economic Research), IPREG (Innovative Policy Research for Economic Growth) sekä GEM (Global Entrepreneurship Monitor).

Jarna on julkaissut yli 200 tieteellistä julkaisua ja noin 70 oppikirjaa tai populaaria tutkimusjulkaisua sekä toiminut asiantuntijana kahdessa yrittäjyyttä käsittelevässä TV-opetusohjelmassa.

Julkaisut

Järjestä:

Widowhood (2024)

Heinonen Jarna
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))

Death (2024)

Heinonen Jarna
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))