Jenni Alisaari profiilikuva
Jenni
Alisaari
yliopisto-opettaja, OKL Turku
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 3609
+358 50 338 9860
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Biografia

Jenni Alisaari (KT) on työskennellyt Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella syksystä 2013 lähtien. Hän opettaa sekä opettajaksi opiskelevia että jo valmistuneita opettajia aiheenaan kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opetus. Kielellisesti vastuullisessa opetuksessa otetaan muun muassa huomioon kielen ulottuvuudet koulukontekstissa sekä kielen ja kulttuurin yhteys identiteettiin. Lisäksi siinä tuetaan opiskelukielitaidon kehittymistä ja edistetään monikielisyyden käyttöä oppimisen resurssina. Kulttuurisesti vastuullinen opetus ottaa huomioon kulttuuristen identiteettien kaikki ulottuvuudet, kuten esimerkiksi etnisen taustan, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja sosioekonomisen taustan, ja näiden yhteyden oppimiseen.

Alisaaren keskeisimmät tutkimusaiheet liittyvät kielitietoisuuteen, monikielisyyteen ja kielen oppimiseen. Hänen väitöskirjansa käsitteli suomen kielen oppimista laulaen, lauluja kuunnellen tai laulujen sanoituksia rytmikkäästi laulaen.

Julkaisut

Järjestä: