Jenni Kuuliala profiilikuva
Jenni
Kuuliala
yliopistonlehtori, historia ja arkeologia

Ota yhteyttä

+358 29 450 3306
+358 50 344 0683

Asiantuntijuusalueet

Keskiajan historia
uuden ajan alun historia
pyhimyskultit
eletty usko
vammaisuuden historia
lääketieteen sosiaalihistoria
lapsuuden ja perheiden historia

Biografia

Olen aloittanut yliopistonlehtorina Turun yliopistossa elokuun alussa. Olen väitellyt vuonna 2013 Tampereen yliopistossa lasten fyysistä vammoista myöhäiskeskiajan hagiografisessa aineistossa. Tänä aikana vietin myös pidempiä tutkimusperiodeja Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa. Väitöksen jälkeen olen toiminut vierailevana tutkijana Central European Universityssä Budapestissa, EU-tutkijana Bremenin yliopistossa, sekä tutkijatohtorina ja yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa. Olen tohtoriopiskelijana työskennellyt lapsuuden historiaa antiikista keskiajalle käsitelleessä tutkimushankkeessa Religion and Childhood. Socialisation in Pre-Modern Europe from the Roman Empire to the Christian World. Olen myös kiinnostunut historian yleistajuistamisesta. Vuosina 2017–2021 johdin Koneen Säätiön rahoittamaa, vammaisuuden historian popularisointiin tähdännyttä hanketta Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta. Vuosina 2018 ja 2019 olin toisena toimittajana YLE 1:n radio-ohjelmassa Risto ja Jenni pyhimysten jäljillä, joka keskittyi Suomen keskiaikaisiin juuriin, pyhimyskultteihin Suomessa, sekä niiden yhteyksiin nykyaikaan.

Opetus

Lukuvuoden 2023-2024 opetus:

- Aikakaudet 1, keskiajan osuus

- Näkökulmia Turun linnaan (yhdessä Georg Haggrénin kanssa)

- Johdatus paleografiaan (yhdessä Jarkko Keskisen kanssa)

- Kandidaattiseminaari (klk 2024)

- Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen

Lisäksi vastaan muutamista avoimen yliopiston verkkokursseista ja toimin Humanistisen tiedekunnan yhteisen Vanhojen aikojen opintokokonaisuuden vastuuopettajana.


Tutkimus

Tutkimuksessani olen keskittynyt erityisesti eletyn uskon, uskonnollisen parantamisen sekä sairauden ja vammaisuuden sosiaali- ja kulttuurihistoriaan 1200–1600-luvuilla sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa että Itämeren alueella. Tämänhetkinen tutkimusprojektini käsittelee niin fyysisten kuin psyykkisten terveysongelmien uskonnollista kokemusta uuden ajan alun Italiassa. Näkökulma on siinä, miten erilaiset kulttuurillisesti omaksutut narratiivit, erityisesti ihmeparaneminen ja mustan magian aiheuttama sairastuminen, vaikuttivat ihmisten tapaan jäsentää heidän kehoissaan tapahtuneita ei-toivottuja ilmiöitä ja tuntemuksia.

Vuosina 2021–2025 johdan myös Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Eletty usko ja vammaisuuden muuttuvat merkitykset myöhäiskeskiajalta teollisen vallankumouksen aikaan (Tampereen yliopisto).