Jenny Paananen profiilikuva
Jenny
Paananen
hoitotieteen laitos
FT, PhD
Projektit: Alongside Dementia; Heart Talk; Sosiaalinen osallisuus, vuorovaikutus ja mielenterveysongelmat; VideoTalk

Ota yhteyttä

Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

suomen kieli
vuorovaikutus
keskustelunanalyysi
lääkäri-potilas-vuorovaikutus
yleislääkärin vastaanottokeskustelu
monikulttuurinen vuorovaikutus
eleet
suomi toisena kielenä
tulkkaus;selittäminen
potilaskeskeisyys
osallisuus
osallistaminen
toimijuus
vuorovaikutus mielenterveyskuntoutuksessa
muistisairaanhoito
omaisvuorovaikutus

Opetus

Lukuvuonna 2020–2021 opetan Turun yliopistossa kahta kurssia:  Monikulttuurisuus,terveys ja hyvinvointi (Asklepios, Sote25, avoin yliopisto) sekä Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin (Sote-Akatemia).
Tutkimustyöni ohella tarjoan vuorovaikutuskoulutusta mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja vapaaehtoistyötä tekeville. Olen myös valmentanut ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä.

Tutkimus

Olen kiinnostunut osallistumisen ja osallistamisen resursseista sekä yhteistyöstä institutionaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimukseni kohdistuu ennen kaikkea terveysalan vuorovaikutustilanteisiin. Tutkimusmetodini ovat keskustelunanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka ja sisällönanalyysi. Aineistona käytän sekä videotallennettuja autenttisia vuorovaikutustilanteita että haastatteluja (kertomushaastattelu, fokusryhmähaastattelu).

Tällä hetkellä johdan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkijatohtorihanketta Alongside Dementia (2020-2023), jossa tutkitaan muistisairaiden läheisten ja hoitohenkilöstön välistä vuorovaikutusta.

Aiemmin olen työskennellyt tutkijatohtorina Vois-hankkeessa (Sosiaalinen osallisuus, vuorovaikutus ja mielenterveysongelmat, SA) Helsingin yliopistossa. Hankkeessa tutkittiin osallistumista ja osallistamista mielenterveyskuntoutuksen vuorovaikutustilanteissa sekä tarkasteltiin mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa. Väitöskirjani tein palkallisena tohtorikoulutettavana Utuling-tohtoriohjelmassa Turun yliopistossa. Artikkelimuotoisessa väitöskirjassani tutkin yhteisymmärryksen rakentamista monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Osatutkimuksissa tarkastelen eleiden käyttöä puheen tukena, puheen uudelleenmuotoilua, asiantuntijainformaation selittämistä, tulkin kanssa toimimista sekä päätöksistä neuvottelua. Väittelin tohtoriksi 15.3.2019.

Julkaisut

Järjestä: