Johanna Frigård profiilikuva
Johanna
Frigård
Median, musiikin ja taiteen tutkimus
PhD

Ota yhteyttä

Kaivokatu 12
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

värivalokuvauksen historia
valokuvauksen historia
alastonvalokuvien historia
valokuvien tutkimus
taidehistoria
visuaalisen kulttuurin tutkimus
kontekstuaalisuus

Opetus

8/2019--12/2020 taidehistorian yliopisto-opettajan sijainen, Turun yliopisto

- median, musiikin ja taiteen tutkimuksen perusopintokokonaisuus: visuaalisen ja auditiivisen aineiston analysointi, taiteiden ja kulttuurien muutokset historiassa

- opettajatuutori

- taidehistorian kandidaattiseminaarin ohjaus, pro gradu -tutkielmien ohjaus ja arviointi

2/2016--7/2018 ma. yliopistonlehtori, taidehistoria, Turun yliopisto

- mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintokokonaisuus (mm. visuaalisen ja auditiivisen aineiston analysointi, taiteiden ja kulttuurien muutokset historiassa)

- valokuvien tutkimus, väri ja topos taiteen analyysissä

- taidehistorian kandidaattiseminaarin ohjaus, pro gradu -tutkielmien ohjaus ja arviointi

- tutor-opettajana toimiminen ja hopsitus

2012, 2010, 2009, 2007 Suomalaisuus sanoin ja kuvin -verkkokurssin suunnittelu ja opetus yhdessä FT Kati Launiksen kanssa (yleinen kirjallisuustiede, Turun yliopisto). Taiteiden tutkimuksen valtakunnallinen virtuaaliyliopisto

2005--2007 taidehistorian aineopintojen Teoriat ja metodit -jakson opettaja ja tentaattori. Turun avoin yliopisto

2004--2006 Länsimaisen kuvataiteen historian ääriviivoja. Turun ammattikorkeakoulu

Yksittäisiä luentoja ja esitelmiä vuodesta 1998 lähtien eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä (taide)museoisa, aiheina etenkin valokuvien tutkimus, alastonvalokuvien hsitoria ja valokuvauksen historia.

Tutkimus

8/2018 --> värillisyyden muuttuvat merkitykset valokuvauksen historiassa.Björn Soldanin luontosuhde ja luontovalokuvat2015-2018 valokuvaaja ja elokuvaaja Björn Soldanin (1902--1953) elämäkertatutkimus ja tuotanto2012-2015 Kankaanpään taidekoulun historia vuodesta 1965.
Värivalokuvauksen vaiheet Suomessa5/2008Filosofian tohtori. Väitöskirja vuosina 1900--1940 julkistettujen alastonvalokvuien moderneista ihanteista Suomessa

Julkaisut

Järjestä: