Johanna Frigård profiilikuva
Johanna
Frigård
dosentti, humanistinen tiedekunta
yliopisto-opettaja, median, musiikin ja taiteen tutkimus
FT, dosentti

Ota yhteyttä

+358 29 450 2788
+358 50 525 8304
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

valokuvauksen historia
naisvalokuvaajien historia
alastonaihe taiteessa
valokuvauksen modernismi Suomessa
värivalokuvauksen historia
visuaalisen kulttuurin tutkimus

Biografia

Olen taidehistorian yliopisto-opettaja syksystä 2022 lähtien. Tätä ennen olen toiminut tehtävässä sijaisena vuosien 2016–2020 välisellä ajalla eri mittaisia jaksoja. Dosentiksi tulin 2022, alana taidehistoria ja erityisesti valokuvahistorian tutkimus. Värien muuttuvia merkityksiä valokuvauksen historiassa tarkastelevaa post doc -tutkimustani työstin Koneen säätiö rahoituksella 2016–2022, sitä ennen Suomen kulttuurirahaston tuella. Vuosina 2012–2015 toimin vapaana tutkijana ja elokuvatapahtuman tiedottajana Kuopiossa. Kuopioon olin päätynyt 2007 toimiakseni VB-valokuvakeskuksen toiminnanjohtajana. Väitöskirjatutkimustani työstin vuosina 1998–2000 Suomen akatemian rahoituksella Suomen valokuvataiteen museossa Helsingissä. Tämän jälkeen jatkoin väitöstutkimustani Turussa, jossa työskentelin myös tutkijana ja amanuenssin sijaisena Wäinö Aaltosen museossa 2001–2003 sekä 2004–2007 taidehistorian tuntiopettajana Turun ammattikorkeakoulussa ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Tutkimukselleni tärkeää oli Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography – Nordisk fotohistorisk forskningsnettverk -verkoston jäsenyys vuosina 2003–2007. Väittelin vuonna 2008 aiheenani alastonvalokuvien ideaalit suomalaisessa valokuvauksessa 1900-luvun alkupuolella.

Opetus

Työskentelen taidehistorian yliopisto-opettajana syksystä 2022 lähtien, joten vastaan taidehistorian osuudesta median, musiikin ja taiteen tutkimuksen perusopintokokonaisuuden jaksoilla. Tehtävään olen perehtynyt aiemmin toimiessani tehtävässä sijaisena (eri pituisia jaksoja) 2016–2020. Keväästä 2021 kevääseen 2022 opetin vastaavan kokonaisuuden jaksoilla Turun avoimessa yliopistossa. Yliopisto-opettajana osallistun myös aineopintojen opetukseen sekä pro gradu -tutkielmien ohjaukseen ja arviointiin. Vuosien 2007–2012 välisenä aikana toteutin neljään otteeseen yhdessä kirjallisuustieteen edustajan kanssa taiteen verkkokurssin Taiteiden tutkimuksen valtakunnallisessa virtuaaliyliopistossa. Taidehistorian sivutoimisena tuntiopettajana olen työskennellyt vuosina 2005–2007 Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa sekä 2004–2006 Turun ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä ohjaan valokuva-alan väitöstutkimusta Turun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Olen kartuttanut opetustaitojani yliopistopedagogiikan perusopinnoilla.

Tutkimus

Tutkin värillisyyden muuttuvia merkityksiä suomalaisen valokuvauksen historiassa sekä koordinoin Suomen osuutta yhteispohjoismaisessa naisvalokuvaajien historiaa käsittelevässä tutkimushankkeessa. Olen paneutunut myös modernismiin suomalaisessa valokuvauksessa ja etenkin elo- ja valokuvaaja Björn Soldanin (1902–1953) tuotantoon ja elämäkertaan. Lisäksi olen perehtynyt suomalaisen kuvataidekoulutuksen muutoksiin sotien jälkeisellä ajalla keskittyen Kankaanpään taidekoulun vaiheisiin. Väittelin vuonna 2008, ja tutkimuksessani perehdyin alastonvalokuvaukseen ja modernin ideaaleihin 1900-luvun alkupuolen Suomessa. Huomioin tutkimuksessani valokuvien kulttuuriset ja sosiaaliset kontekstit sekä tekniset ja materiaaliset reunaehdot. Tarkastelen valokuvia laajasti osana visuaalista kulttuuria ja niitä kontekstualisoiden.

Julkaisut

Järjestä:

Väri ja historia (2022)

Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat
Frigård Johanna
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Omalla maallaan – Kyläkuvaaja Hanna Heinilä (2021)

Kaisto Heta, Frigård Johanna, Jakomaa Johanna, Koivisto Leena, Lassila Katri, Luotola Matti, Portin Anja
(Toimitustyö ammatilliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (D6))