Johanna Niemi profiilikuva
Johanna
Niemi
dosentti, oikeustiede
Professor of Procedural Law

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Oikeudenkäynti
insolvenssi
oikeus ja sukupuoli
ihmisoikeudet

Biografia

Johanna on syntynyt Helsingissä ja kasvanut Oulussa. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Helsingissä, missä hän myös opiskeli ja väitteli tohtoriksi 1995. Hän on auskultoinut Rovaniemellä (VT 1984). Hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa prosessioikeuden eri tehtävissä sekä oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen professorina. Vuosina 1997–1998 hän oli Fulbright-tutkijana University of Wisconsinissa, Madisonissa. Hänet nimitettiin 2004 Uumajan yliopiston oikeustieteen professoriksi. Hän tekee edelleen yhteistyötä kaikkien ruotsalaisten juristikoulutusten kanssa ja puhuu mielellään ruotsia Niemi on toiminut useissa tieteellisissä asiantuntijatehtävissä, mm. Upsalan ja Örebron yliopistojen tutkimuksen arviointi, sekä lainsäädäntökysymyksissä. Hän on EU:n perusoikeusviraston tieteellisen neuvottelukunnan jäsen ja Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsen. Hän on saanut Pykälä ry:n parhaan opettajan palkinnon vuonna 2000 ja toiminut opetusvaradekaanina (2010–2013). Hän on ohjannut kahdeksan väitöskirjaa Helsingin ja Uumajan ylipistoihin. Johannan motto: On parempi sytyttää kynttilä kuin valittaa maailman pimeyttä.

Opetus

Prosessioikeuden perusteet
Rikosten tutkinta ja käsittely, erikoistumisjakso
Prosessioikeuden eurooppalaistuminen, syventävät opinnot

Tutkimus

Niemen tutkimustyön kohteena ovat olleet ylivelkaantumistilanteiden sääntely, oikeudenkäyntimenettely ja sukupuolistunut väkivalta. Hänen väitöskirjansa koski velkajärjestelylainsäädäntöä. Hän on mukana alan eurooppalaisissa tutkimushankkeissa ja kansainvälisissä tutkijaverkostoissa. Vuosina 1998–2004 hän johti kahta tutkimushanketta, joissa analysoitiin sukupuolistuneen väkivallan tulkintoja oikeuden neutraalissa kielenkäytössä. Hänen tutkimuksensa Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta ilmestyi vuonna 2004. Sukupuolistuneen väkivallan tutkimus on johtanut hänet myös rikosoikeuden ongelmien pariin, erityisesti seksuaalirikosten tutkijana ja asiantuntijana. Viimeksi hän on johtanut seksinostokiellon arviointia oikeusministeriön toimeksiannosta. Johanna Niemi on tutkinut prosessioikeutta monipuolisesti, mutta hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan on esitutkinta ja pakkokeinot. Ihmisoikeudet ovat jo opiskeluajoista lähtien olleet innoittajia hänen tutkimustyössään. Monipuolinen tutkimustyö on johtanut oikeustieteen metodologisten kysymysten pohdintaan. Yhteiskuntatieteiden ja kulttuurin tutkimuksen teorioilla ja metodeilla on paljon annettavaa oikeustieteelle. Oikeuden ymmärtäminen yhteiskunnalliseksi diskurssiksi syventää käsitystämme lain voimasta ja sen taustalla olevista oletuksista.

Julkaisut

Järjestä:

Esitutkinta (2021)

Niemi Johanna
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))

Valitus hovioikeuteen (2021)

Niemi Johanna, Saranpää Timo
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))