Johanna Nurmi profiilikuva
Johanna
Nurmi
yliopistonlehtori, sosiologia

Ota yhteyttä

+358 29 450 4689
+358 50 472 4719
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Terveyssosiologia
terveyskäsitykset
lääketieteen kritiikki
rokotusasenteet
rokote-epäröinti
rokotekriittisyys
täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM)
etnografia

Biografia

Väitöskirjassani (2014, Turun yliopisto) tarkastelin koulusurmia kokeneiden yhteisöjen toipumista kriisityön, muistamisen ja eteenpäin siirtymisen ristiaallokossa. Väitöskirjani pohjalta olen julkaissut Routledgen kustantaman teoksen Shared Experiences of Mass Shootings (2017)

Väittelyn jälkeen olen siirtynyt tekemään terveyssosiologian alan tutkimusta, liittyen erityisesti rokotekriittisyyteen, täydentävien ja vaihtoehtohoitojen käyttöön sekä ruokaan.

Olen työskennelly osana projektia Tracking the Therapeutic - Ethnographies of Wellbeing, Politics and Inequality (Suomen Akatemia 2015-2019, PI Suvi Salmenniemi), ja Microbial Lives - Practices of New Human-Microbial Cultures (Koneen säätiö 2019-2022, PI Salla Sariola). Työskentelin 2019-2020 Tampereen yliopistolla tutkijatohtorina projektissa Nutrition, Expertise and Media (Academy of Finland, PI Pia Jallinoja).

Johdin yhdessä Pia Vuolannon kanssa projektia Terveys, tieto ja asiantuntijuus (Emil Aaltosen säätiö2018-2021). Hankkeessa tutkimme rokotekriittisyyteen ja vaihtoehtohoitoihin kiinnittyvää koululääketieteen kritiikkiä kansalaisten, mutta myös terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Tarkastelun kohteena olivat kritiikin taustalta löytyvät käsitykset sairaudesta, terveydestä, tiedosta ja asiantuntijuudesta, sekä näiden käsitysten historiallinen jatkumo 1900-luvun alusta nykypäivään.

Opetus

  • SOST0002 P.2 Suomalainen yhteiskunta

  • SOST0011 Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset, kirjatentti

  • Kandidaatinseminaari

  • Harjoitteluseminaari

Tutkimus

Tämänhetkinen tutkimukseni käsittelee terveyteen liittyvää asiantuntijuutta ja sen kiistämistä liittyen erityisesti rokotteisiin, vaihtoehtohoitoihin, ruokaan ja mikrobeihin.

Rokottaminen
Tarkastelen rokottamisen kyseenalaistamisen syitä ja rokotekriittisten suhdetta lääketieteen, terveydenhuollon ja terveysviranomaisten edustamaan asiantuntijatietoon. Analysoin neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa käytäviä neuvotteluja ja kiistoja rokottamiseen liittyen. Tutkin rokottamiseen liittyvää kyseenalaistamista myös terveydenhuollon hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Vaihtoehtohoidot
Terveys, tieto ja asiantuntijuus -hankkeen puitteissa analysoimme rokotteiden lisäksi myös vaihtoehtohoitoihin liittyvää koululääketieteen kritiikkiä niin kansalaisten kuin terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa 1900-luvun alusta nykypäivään. Hankkeessa yhdistimme sosiologista ja historiallista tutkimusta, sillä pitkän aikavälin perspektiivistä katsottuna lääketiedekriittisyys ei ole hetkellinen, vaan syvälle moderniin yhteiskuntaan juurtunut ilmiö.

Mikrobit
Olen kiinnostunut tarkastelemaan myös sitä, miten vaihtoehtoisia terveydenedistämiskeinoja käyttävät ihmiset soveltavat uusinta mikrobiologista tutkimusta pyrkiessään optimoimaan ”luonnollista” vastustuskykyä ja terveyttä – myös tässä ilmiössä ruoka ja ravitsemus ovat usein keskeisessä roolissa.

Julkaisut

Järjestä: