Johanna Skurnik profiilikuva
Johanna
Skurnik
dosentti, humanistinen tiedekunta
akatemiatutkija, yleinen historia ja kulttuurihistoria
PhD, Academy Research Fellow

Contact

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tiedon historia
tieteen historia
karttahistoria
kartografian historia
materiaalinen kulttuuri
kehitysyhteistyön historia
kolonialismin historia
asutuskolonialismi
Brittiläinen imperiumi
Australian historia
historiallinen maantiede
globaalihistoria

Biografia

Olen erikoistunut tiedon ja tieteen historiaan erityisesti maantieteellisen tiedon, karttojen ja kartoittamisen historian kontekstissa sekä kolonialismin, dekolonisaation ja kehitysyhteistyön konteksteissa. Minua kiinnostaa kuinka tietoa on historiallisesti tuotettu ja millaiset sosiaaliset ja materiaaliset tekijät ovat vaikuttaneet ihmisten tapoihin muodostaa maailmaa koskevaa tietoa ja välittää ja käyttää sitä. Olen kiinnostunut kolonialismin merkityksestä tietämisen tavoillemme ja tiedon tuotannon rakenteille sekä tiedon dekolonisaatiosta.

Opetus


  • Tieteen ja tiedon historia
  • Kartografian ja karttojen historia
  • Maantieteellisen tiedon historia
  • Kolonialismin ja Euroopan ekspansion historia
  • Ylirajainen historia ja globaalihistoria


Ohjaan mielelläni opiskelijoita ja väitöskirjatutkijoita yllä mainituissa aihepiireissä.

Lukuvuonna 2023-2024 koordinoin tieteen, tiedon ja tekniikan historian seminaaria Euroopan ja maailman historian oppiaineessa.


Tutkimus

Johdan parhaillaan kahta tutkimusprojektia:

  • Kehittävät kartat: suomalaiset kartoituskäytännöt jälkikoloniaalisessa maailmassa, n. 1970–2000, Suomen Akatemia, 2023-2027.

Projektissa tutkitaan suomalaisten kehitysapuna toteuttamia kartoitushankkeita 1970–2000 eri puolilla maailmaa, mm. Nepalissa, Namibiassa, Tansaniassa, Bangladeshissa ja Egyptissä. Hankkeessa tutkitaan kartografisen tiedon ja suomalaisten asiantuntijoiden ylirajaista liikkumista. Projektissa analysoidaan miten, miksi ja millaisissa rooleissa suomalaiset osallistuivat hankkeisiin ja miksi eri toimijat pitivät karttoja tärkeinä kehitykselle. Projektissa tuotetaan tietoa siitä, millaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia seurauksia kulttuurien välisellä kartografisen tiedon ja kartoittamisen käytäntöjen liikkumisella oli 1900-luvun lopulla. Projekti perustuu arkistoaineistoihin ja hankkeissa työskennelleiltä henkilöiltä kerättävään muistitietoon. Projektissa käsitteellistään ajatusta ”kehityskartografiasta” ja kehitetään edelleen teoreettismetodologisia lähtökohtia tutkia tiedon ylirajaista liikkumista.

  • Transimperiaalinen näkökulma liikkuvuuteen, materiaalisuuteen ja tilan rakentumiseen Suomen suuriruhtinaskunnassa, n. 1860–1918, Koneen säätiö, 2023-2026.

Hankkeessa tutkitaan Suomen suuriruhtinaskuntaa imperiaalisen ja transimperiaalisen liikkuvuuden tilana Krimin sodan päättymisen ja ensimmäisen maailmansodan välisinä vuosikymmeninä. Tuolloin Suomen asema osana Venäjän keisarikuntaa muuttui merkittävästi ja Venäjän imperiumi ja sen globaali asema olivat murrostilassa. Teollistuva, byrokratisoituva ja uusia alueita kolonisoiva imperiumi pani ihmisiä, esineitä ja ajatuksia ennennäkemättömään liikkeeseen ja linkitti myös Suomen alueen osaksi transimperiaalisia verkostoja. Vaikka autonomian ajan tutkimuksessa on pitkään korostettu ns. valtakunnallista näkökulmaa ja viime vuosina myös nostettu esiin ylirajaisuuden merkitystä, ei liikkuvuuden imperiumien rajat ylittävään tai materiaaliseen puoleen ole aiemmin kiinnitetty huomiota.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Analysoida liikkuvuuden ja tilan tuottamista Suomen suuriruhtinaskunnassa osana transimperiaalisia ja ylirajaisia ihmisten, asioiden ja tiedon liikkumisen verkostoja. 
  2. Soveltaa globaalin mikrohistorian ja uusmateriaalisen tutkimuksen menetelmiä ihmisten liikkuvuuden hallinnoimiseen tutkimukseen.  
  3. Laajentaa ymmärrystä “Suomen” ja “suomalaisuuden tilan” tuottajista tutkimalla siirtolaisten ja marginalisoitujen ihmisryhmien liikkumista ja näiden tilan tuottamisen materiaalisia käytäntöjä transimperiaalisina prosesseina.  


Julkaisut

Järjestä:

Tiedonhistoria (2023)

Mikko Myllyntausta, Annastiina Mäkilä, Johanna Skurnik, Veli Virmajoki
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))